خرداد ۱۱, ۱۳۹۹

دورۀ دوم (۱۳۹۸-۱۴۰۱)

اعضای هیئت مدیرۀ دورۀ دوم  (۱۳۹۸-۱۴۰۱)

 

 

گلی امامی، رئیس هیئت مدیره

 

 


هومن عباسپور، نایب‌رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، ویراستار، مدرس ویرایش. ۱۳۴۳ در تهران متولد شد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادب فارسی فقط تا مقطع کارشناسی پیش برد. سوابق شغلی و فرهنگی او عبارت است از: ویراستار مجلۀ گردون به‌سردبیری عباس معروفی، ویراستار مجله‌ی تکاپو به‌سردبیری منصور کوشان، مدیر ویرایش دفتر پژوهش‌های برنامه‌ای صداوسیما، مدیر بخش «ایران و اسلام» در دانشنامۀ دانش‌گستر و عضو و دبیر شورای عالی ویرایش دانشنامۀ دانش‌گستر. اکنون مدیر مسئول انتشارات همیشه و سرویراستار نشرچشمه است. سال‌هاست که درس‌های ویرایش زبانی، کارگاه ویرایش، آشنایی با انواع نگارش، آشنایی با منابع ویرایش زبانی و صوری را در مراکز گوناگون فرهنگی، از جمله مرکز نشر دانشگاهی و انجمن صنفی ویراستاران، تدریس می‌کند.

از ویراسته‌های اوست:

شاهنامه از دست‌نویس تا متن، تألیف جلال خالقی مطلق، تهران، میراث مکتوب، ۱۳۹۰.

سودای مکالمه، خنده، آزادی، مجموعه نوشته‌هایی از میخائیل باختین، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران، آرست، ۱۳۷۳.

سینمای قوم‌پژوهی، تألیف شهاب‌الدین عادل، تهران، سروش، ۱۳۷۹.

پیراهن‌های همیشه، نوشتۀ حمیدرضا صدر، نشرچشمه، ۱۳۹۷.

نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تألیف زیر نظر علی‌اکبر ولایتی، انتشارات امیرکبیر.

از تألیفات اوست:

شیوه‌نامۀ دایره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران، تهران، فرهنگستان پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

همچنین مقالاتی در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و دانشنامۀ ادب فارسی (تهران، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)؛ مقالات متعددی در موضوع ویرایش و معرفی کتاب و مباحث ادبی در مجلاتی چون جهان کتاب.

از ترجمه‌های اوست:

«اسپرانتو می‌تواند پیوندگاه زبان‌ها باشد»، گفت‌وگو با اومبرتو اکو، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش ۴۶-۴۷ (مرداد و شهریور ۱۳۸۰).

«هیچ نخلی حکایت نمی‌کند»، هایکوهایی از تمپو یامادا، آینۀ اندیشه، دورۀ جدید، ش ۱.

«آی غول‌های سنگی»، شعرهایی از مارکتا پروخازکووا، با همکاری علیرضا دولتشاهی، کیهان فرهنگی، سال ششم، ش اسفند ۱۳۶۹.


مهناز مقدسی، عضو هیئت مدیره، دبیر انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، ویراستار، مدرس ویرایش. ۱۳۴۷ در دورود متولد شد. تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی ادامه داد. همکاری با دانشنامۀ جهان اسلام، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان علوم پزشکی (در طرح دایره‌المعارف پزشکی اسلام ایران)، و مؤسسۀ دانش‌گستر در سوابق شغلی اوست. «درس مرجع‌شناسی و شیوه‌های استناد» از جمله درس‌هایی است که در چند مرکز آموزش ویرایش تدریس کرده است. عضو هیئت مدیرۀ انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و مدیر داخلی انتشارات همیشه است.  مهناز مقدسی، به همراه سیروس پرهام و مهدی قنواتی، جزو مؤسسان انجمن صنفی ویراستاران است.

برخی از ویرایش‌‌های اوست:

فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان (دبیر علمی و ویراستار)، تهران، ارتباط نوین، ۱۳۹۴، ۲ جلد.

تقویم تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (سرویراستار)، تهران، امیرکبیر، ۱۳۹۰-۱۳۹۲، ۴ جلد.

ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان، تورج دریایی، ترجمۀ آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی، تهران، پارسه، ۱۳۹۱.

تاریخ شفاهی کتاب، به کوشش نصرالله حدادی، تهران، خانه کتاب، ۱۳۹۵.

از تألیفات اوست:

دانشنامه‌های ایرانی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۴.

همچنین، مقالات متعددی از او در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ آثار ایرانی-اسلامی (تهران، سروش)، دانشنامۀ دانش‌گستر (تهران، مؤسسۀ دانش‌گستر)، فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان (تهران، ارتباط نوین) منتشر شده است.


اصغر مهرپرور، عضو هیئت‌مدیره، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن صنفی ویراستاران

 


مهدی قنواتی، عضو هیئت‌مدیره، رئیس کمیسیون آموزش انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر و مدرس ویرایش. ۱۳۵۳ در تهران متولد شد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تا مقطع کارشناسی ارشد پیش برد. سپس، به فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیوست. او پژوهشگر و مدیر آموزش پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی و عضو کارگروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. همچنین، در مراکز آموزش ویرایش از جمله مرکز نشر دانشگاهی و مؤسسۀ نجوای قلم تدریس درس‌های ویرایش صوری، ساخت زبان فارسی، دستور زبان فارسی و ویرایش زبانی را عهده‌دار بوده است. مهدی قنواتی، به همراه سیروس پرهام و مهناز مقدسی، جزو مؤسسان انجمن صنفی ویراستاران است.

برخی از ویرایش‌های اوست:

مالیۀ عمومی و انتخاب عمومی، ان کولیس و فیلیپ جونز، ترجمۀ الیاس نادران و آرش اسلامی و علی چشمی، تهران، سمت، ۱۳۹۰.

چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، حسن دانائی‌فر، تهران، سمت، ۱۳۸۶.

از تألیفات اوست:

«پیجن‌ها و کریول‌ها»، ترجمان، شماره دوم، تهران، ۱۳۷۸.

«هویت فرهنگی و زبان فارسی»، همشهری (روزنامه) ، آذر ۱۳۷۷.

«هویت ملی و جهانی‌شدن»، سیاست روز (روزنامه)، بهار ۱۳۸۰.

از ترجمه‌های اوست:

مشکلات سیاسی قفقاز در اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، تهران، دفتر تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۲.


سیدجواد رسولی، عضو علی‌البدل


پیام شمس‌الدینی، بازرس


 

فهیمه شانه، بازرس علی‌البدل