خرداد ۱۱, ۱۳۹۹

اعضای هیئت مدیره (دورۀ دوم)

اعضای هیئت مدیرۀ دورۀ دوم انجمن صنفی ویراستاران (۱۳۹۸-۱۴۰۱)

 

گلی امامی (رئیس هیئت مدیره انجمن)

 

هومن عباسپور (نایب رئیس هیئت مدیره)

 

مهناز مقدسی (عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن)

 

اصغر مهرپرور (عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون حقوقی)

 

 

مهدی قنواتی (عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون آموزش)

 

سیدجواد رسولی (عضو علی‌البدل هیئت مدیره)

 

پیام شمس الدینی (بازرس)

 

فهیمه شانه (بازرس علی‌البدل)