آیین‌نامه کمیسیون آموزش انجمن صنفی ویراستاران

این آیین‌نامه در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ به تصویب هیئت‌مدیره رسید. در این آیین‌نامه شرایط شرکت در دوره‌های عمومی و تک‌درس آمده است و نحوۀ ثبت نام، انصراف، حضور و غیاب، محرومیت از دوره، آزمون و صدور گواهی‌نامه توضیح داده شده است.

ثبت‌نام و پرداخت شهریه

 1.  شهریۀ دوره‌های کامل (عمومی) در سه‌ مرحله (در زمان ثبت‌نام، در پایان هفتۀ هشتم و در پایان هفتۀ پانزدهم) دریافت می‌شود و دانشجو موظف است اقساط خود را در موعد تعیین شده پرداخت کند؛
 2.  پرداخت‌نکردن اقساط شهریه موجب محرومیت از ادامۀ شرکت در کلاس‌ها و آزمون پایان دوره می‌شود؛
 3.  شهریۀ تک‌درس‌ها در آغاز دوره به صورت کامل دریافت می‌شود.

 

انصراف و بازپرداخت شهریه

در صورت انصراف دانشجو از شرکت در دوره‌ها و کلاس‌های تک‌درس، بر طبق شرایط زیر اقدام می‌شود:

 1.  چنانچه دانشجو پیش از آغاز دوره یا کلاس تک‌درس از حضور در آن انصراف دهد، تمامی شهریه دریافتی به وی بازگردانده می‌شود؛
 2.  چنانچه دانشجو در پایان هفته اول دوره یا کلاس تک‌درس از شرکت در آن انصراف دهد، با کسر ۱۵% از کل شهریه دوره یا ۲۵% از شهریه کلاس تک‌درس مابقی به او بازگردانده می‌شود؛
 3. چنانچه دانشجو از پایان هفته‌ دوم به بعد از شرکت در دوره یا کلاس تک‌درس انصراف دهد، هیچ مبلغی به وی بازگردانده نمی‌شود.

 

حضور و غیاب

 1.  غیبت در درس‌های ۱۰ جلسه‌ای و کمتر مجاز نیست؛
 2.  غیبت در درس‌های بیش از ۱۰ جلسه‌ای، حداکثر تا یک‌پنجم تعداد جلسات مجاز است؛
 3.  چنانچه غیبت دانشجویان بیش از تعداد مجاز در هر درس باشد، از حضور در آزمون آن درس محروم می‌شوند؛
 4.  تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج بیش از ۳۰ دقیقه به‌منزلۀ یک جلسه غیبت است؛
 5.  چنانچه هر دانشجو در جلسه آزمون‌ هر درس حضور نیابد و درخواست برگزاری آزمون داشته باشد، کمیسیون آموزش با توجه به درخواست کتبی وی درباره آزمون مجدد تصمیم‌گیری می‌کند.
 6.  چنانچه کمیسیون آموزش با برگزاری آزمون مجدد برای یک دانشجو موافقت کند، لازم است هزینه آن را، برابر با ۵۰۰هزار ریال (۵۰هزار تومان)، پرداخت کند.

 

محرومیت از حضور در کلاس یا آزمون

 1.  رعایت‌نکردن آیین‌نامۀ آموزشی؛
 2.  رعایت‌نکردن موازین اخلاقی و انضباطی؛
 3.  بی‌توجهی به شئونات اسلامی.

تبصرۀ ۱. درصورت محرومیت از حضور در کلاس‌های درس شهریه بازگردانده نمی‌شود.

تبصرۀ ۲. محرومیت از حضور در کلاس‌‌های یک درس موجب محرومیت از حضور در آزمون پایانی آن درس می‌شود.

 

محاسبۀ نمرۀ آزمون

نمرۀ هر‌یک از آزمون‌های درسی براساس شرایط زیر محاسبه می‌شود:

 1.  حضور و شرکت در فعالیت‌های کلاسی؛
 2.  انجام‌دادن تکالیف درسی در طول دوره؛
 3.  موفقیت در آزمون پایانی.

تبصره. به‍جز بند ۳ سایر مفاد اختیاری‌اند و اختصاص دادن نمره به آن‌ها به اختیار مدرس است.

 

صدور گواهی

 1. گواهی‌نامه دوره‌های ۶ ماهه به صورت دورو صادر می‌شود. در یک رو، متن اصلی گواهی‌نامه و، در روی دیگر، نام درس‌ها، نام مدرسان، تعداد جلسات و نمره هر درس درج می‌شود؛
 2.  گواهی‌نامه پایان دوره برای دانشجویانی صادر می‌شود که در تمامی جلسات درسی (با رعایت حداکثر تعداد جلسات غیبت) و آزمون‌های پایانی هر درس شرکت کرده باشد؛
 3.  نمرۀ قبولی در هر درس «۱۲» به بالا و نمرۀ معدل قبولی هر دوره «۱۴» به بالاست.