کمیسیون پژوهش و برنامه‌ریزی یکی از شش کمیسیون انجمن صنفی ویراستاران است. مهم‌ترین وظایف کمیسیون پژوهش و برنامه‌ریزی عبارت است از:

وظایف کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش

 1. شناسایی نیازهای علمی و پژوهشی حوزۀ نشر و ویرایش و برنامه‌ریزی برای اجرای پژوهش‌های مرتبط؛
 2. برقراری ارتباط و برگزاری نشست با صاحب‌نظران و کارشناسان حوزۀ نشر و ویرایش به ‌منظور تهیۀ موضوعات لازم برای امور پژوهشی؛
 3. شناسایی و تعیین افراد و گروه‌هایی از ویراستاران و سایر افراد حقیقی و حقوقی برای سفارش فعالیت‌ پژوهشی به آنان؛
 4. تهیۀ بانک اطلاعاتی از ویراستاران همراه با اطلاعات مورد نیاز برای همکاری در این کمیسیون؛
 5. نظارت بر حسن اجرای همۀ فعالیت‌های پژوهشی انجمن؛
 6. دریافت، بررسی، و پذیرش طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مرتبط؛
 7. همکاری در وبگاه برای تهیۀ منابع و مقالات پژوهشی؛
 8. دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راهکارهای آنان؛
 9. برقراری ارتباط مؤثر با دیگر کمیسیون‌های‌های انجمن، به‌ویژه کمیسیون‌های آموزش و امور ویرایشی، به‌منظور شناسایی پژوهش‌های مورد نیاز آن‌ها.

بر این اساس، در گام نخست، چهار کارگروه در کمیسیون پژوهش و برنامه‌ریزی راه‌اندازی شده است: کارگروه معرفی مآخذ، کارگروه واژگان، کارگروه شیوه‌نامه، کارگروه معرفی ویراستاران. هریک از اعضا که در هر مرحله از کار همکاری کنند، حق معنوی آن‌ها محفوظ خواهد بود.

کارگروه‌های کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش

 1. کارگروه معرفی مآخذ ویرایش
 2. کارگروه واژگان نشر و ویرایش
 3. کارگروه شیوه‌نامه‌های ویرایش
 4. کارگروه معرفی ویراستاران

کارگروه معرفی مآخذ ویرایش

کارگروه معرفی مآخذ با هدف  شناسایی و معرفی مآخذ در حوزۀ نشر و همۀ شاخه‌های وابسته به آن، از جمله نگارش، ویرایش، مدیریت نشر، چاپ، زبان فارسی،و تهیۀ بانک‌های اطلاعاتی شکل گرفته است. چنین برنامه‌ریزی شده که در گام نخست، برخی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مآخذ با ساختاری مشخص معرفی شوند. معرفی‌های تهیه‌شده، پس از تأیید مدیریت کمیسیون، در وبگاه رسمی انجمن در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. هریک از اعضا که در هر مرحله از کار همکاری کنند، حق معنوی آن‌ها محفوظ خواهد بود و نام و نوع همکاری‌شان درج خواهد شد.

 

کارگروه واژگان نشر و ویرایش

هدف از تشکیل این کارگروه  جمع‌آوری همۀ واژه‌ها و اصطلاحات غیرفارسی در حوزۀ  نگارش و ویرایش، و به طور اعم در حوزۀ نشر، و استخراج معادل‌های فارسی آن از منابع ترجمه‌شده به فارسی است. در گام نخست، استخراج واژه‌ها از مهم‌ترین مآخذ فارسی، که معادل‌‌هایی برای واژگان نشر پیشنهاد داده‌اند، در دستور کار قرار گرفت. نتایج حاصله از این پژوهش، پس از تکمیل هر مرحله از کار، با حفظ نام همکاران، در وبگاه انجمن قرار خواهد گرفت. فاز دوم بررسی منابع غیرفارسی و استخراج واژگان و اصطلاحات است که برای تهیۀ معادل‌ها از کارشناسان و استادان کمک گرفته خواهد شد. هدف غایی این کارگروه تهیۀ فرهنگ واژگان و اصطلاحات حوزه ویرایش و نگارش و نشر است.

کارگروه معرفی ویراستاران

هدف از تشکیل این کارگروه تهیۀ بانک اطلاعاتی کاملی از ویراستاران فعال و شاغل در نشر ایران و معرفی پیش‌کسوتان و استادان ویرایش است. ویراستاران شاغل در نشر ایران به کمیسیون‌های دیگر انجمن، به‌ویژه کمیسیون‌های آموزش و امور ویرایشی، برای همکاری‌های بیشتر معرفی خواهند شد. در گام نخست، مشخصات اعضای اصلی انجمن و معرفی «تفصیلی استادان» ویرایش و اعضای افتخاری و «معرفی کوتاه» اعضای در دستور کار است. معرفی‌های تهیه‌شده، پس از تأیید مدیریت کمیسیون، در وبگاه رسمی انجمن در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. هریک از اعضا که در هر مرحله از کار همکاری کنند، حق معنوی آن‌ها محفوظ خواهد بود و نام و نوع همکاری‌شان درج خواهد شد.

کارگروه شیوه‌نامه‌های ویرایش

هدف از تشکیل این کارگروه جشناسایی و جمع‌آوری همۀ شیوه‌نامه‌های عمومی و تخصصی حوزۀ نشر به فارسی و غیرفارسی و معرفی و بررسی و طبقه‌بندی آن‌هاست. در گام نخست، تهیه و معرفی مهم‌ترین و پرکاربردترین شیوه‌نامه‌ها به فارسی و اصلی‌ترین شیوه‌نامه‌ها به غیرفارسی در دستور کار قرار گرفت. نتایج حاصله از این پژوهش، پس از تکمیل هر مرحله از کار، با حفظ نام همکاران، در وبگاه انجمن قرار خواهد گرفت. در نهایت، تدوین شیوه‌نامه‌های مورد تأیید انجمن برای ناشران دستاورد کارگروه خواهد بود.

 

همکاری با کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش

نتایج همکاری با کارگروه‌های انجمن، پس از تأیید مدیریت کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش، در وبگاه رسمی انجمن در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. هریک از اعضا که در هر مرحله از کار همکاری کنند، حق معنوی آن‌ها محفوظ خواهد بود و نام و نوع همکاری‌شان درج خواهد شد.

هریک از اعضا می‌توانند دیدگاه‌ها و طرح‌های پژوهشی خود را به کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش اعلام کنند. طرح‌ها، در صورت همسو‌بودن با اهداف و وظایف کمیسیون، در هیئت مدیره مطرح خواهد شد و پس از تأیید، کارهای لازم برای اجرای طرح‌ها، چه از سوی انجمن و چه معرفی به مراجع مرتبط، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق رایانامۀ انجمن با کمیسیون در ارتباط باشند: info@anjomanvirastar.ir

در صورت علاقه‌مندی به همکاری با کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش می‌توانید با دفتر انجمن تماس بگیرید و ثبت نام کنید.

پست های توصیه شده