آیین‌نامۀ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی انجمن صنفی ویراستاران

کمیسیون آموزش، اسفند ۱۴۰۰

 

الف. ثبتنام

۱) متقاضیان موظف‌اند برگه‌های ثبت‌نام را از کمیسیون آموزش دریافت و آن‌ها را به‌دقت پر و ارسال کنند و، پس از پرداخت شهریه، تصویر فیش واریزی را به شمارۀ واتسپ آموزش بفرستند.

۲) تعداد دانشجویان هر دوره محدود است و اگر از این تعداد بیشتر باشد، متقاضیان می‎‌توانند درخواست خود را برای حضور در دوره‌‎های بعد به مسئول آموزش اعلام کنند.

ب. نحوۀ پرداخت شهریه

۱) اقساط: شهریۀ دوره‌های بلندمدت و جامع به صورت اقساط خواهد بود که در زمان ثبت‌نام  و بر اساس برنامۀ کمیسیون آموزش به دانشجویان اعلام می‌شود.

۲) کامل: شهریۀ کارگاه‌ها و تک‌درس‌ها به‌صورت کامل دریافت می‌شود.

ج. نحوۀ انصراف و استرداد شهریه

چنانچه دانشجویی بخواهد از حضور در دوره یا کارگاه آموزشی انصراف بدهد، موظف است درخواست خود را به صورت مکتوب (با تاریخ و امضا) به رایانامۀ کمیسیون آموزش ارسال کند. استرداد شهریه مطابق شروط زیر است:

۱. در صورت اعلامِ انصراف تا روز پیش از شروع دوره یا کارگاه و تک‌درس، کل شهریه بازگردانده می‌شود.

۲. در دوره‌های ۶۰ ساعته (۳۰ جلسه‌ای) و بیش از آن، پس از شروع کلاس و گذشت حداکثر ۱۲ ساعت از دوره (جلسۀ ششم)، چنانچه دانشجو اعلامِ انصراف کند، ۳۰٪ از مبلغ شهریۀ پرداختی کسر و مابقی به وی بازگردانده می‌شود.

۳. پرداخت‌ نکردن به‌موقع اقساط شهریه به‌منزلۀ انصراف دانشجو از دوره است. بنابراین، دانشجو از حضور در دوره و شرکت در آزمون پایانی محروم خواهد شد و شهریۀ وی نیز بازگردانده نمی‌شود.

۴. در کارگاه‎ها و تک‌درس‌ها، پس از شروع کلاس، انصراف پذیرفته نیست و شهریه بازگردانده نمی‌شود.

د. مقررات حضور و غیاب

۱) دانشجو موظف است رأس ساعت در جلسۀ آموزشی حاضر شود و تا پایان آن حضور داشته باشد. میزان غیبتِ مجاز، چه در دوره یا کارگاه حضوری و چه در دوره یا کارگاه مجازی (برخط)، به تعداد ساعات آموزشی بستگی دارد؛ به‌ازای هر ۱۲ ساعت آموزش ۲ ساعت غیبت مجاز است.

۲) چنانچه غیبت دانشجو بیش از حد مجاز در هر درس و بدون علت موجه باشد، از حضور در آزمون آن درس محروم می‌شود.

۳) در آموزش‌های حضوری، تأخیر در ورود و/یا تعجیل در خروج بیش از 30 دقیقه به‌منزلۀ 2 ساعت غیبت است.

۴) درصورتی‌که دانشجو امکان حضور در ساعات آموزشی برخط را نداشته باشد و فقط بخواهد از جلسات ضبط‌شده استفاده کند، باید به مسئول آموزش اطلاع بدهد و تأیید بگیرد تا غیبت وی در جلسات آموزشی موجه باشد.

ه‍. محرومیت از حضور در جلسات آموزشی یا آزمون 

۱) در صورت پرداخت‌نکردن به‌موقع اقساط شهریه، دانشجو از حضور در کلاس محروم خواهد شد.

تبصرۀ ۱: کمیسیون آموزش زمان پرداخت هر قسط را به دانشجویان اطلاع‌ می‌دهد. چنانچه طی یک هفته از زمان اطلاع‌رسانی مبلغ قسط پرداخت نشود، دانشجو از ورود به جلسۀ آموزشی (حضوری یا مجازی) محروم می‌شود.

تبصرۀ ۲: در جلسات آموزش مجازی چنانچه دانشجویی انصراف بدهد یا با محرومیت مواجه شود، فقط امکان استفاده از جلسات ضبط‌شدۀ پیشین را (تا زمان انصراف یا محرومیت)، به مدت یک ماه، خواهد داشت و موظف است گروه تشکیل‌شدۀ مجازی را ترک کند.

تبصرۀ ۳: محرومیت از حضور در کلاس‌ موجب محرومیت حضور در امتحان پایان دوره خواهد شد.

۲) در صورت رعایت‌نکردن مفاد آیین‌نامۀ آموزش.

۳) در صورت تخطی از موازین اخلاقی و انضباطی و شئونات اسلامی.

۴) غیبت بیش از حد مجاز و بدون دلیل موجه، به‌ویژه در کلاس‌های حضوری.

و. نحوۀ برگزاری آزمون و محاسبۀ نمرۀ امتحان

۱) زمان برگزاری آزمون (کتبی یا عملی) در ابتدای هر کلاس اعلام خواهد شد.

۲) در دوره‌های یا کارگا‌ه‌های برخط پاسخ‌نامۀ آزمون کتبی یا عملی باید به رایانامۀ کمیسیون آموزش ارسال شود.

نحوۀ محاسبۀ نمرۀ امتحان، با صلاحدید مدرس، بر اساس موارد زیر خواهد بود:

    • حضور مرتب و مشارکت در کارهای‌ کلاسی
    • انجام دادن تکلیف درسی در طول دوره
    • موفقیت در امتحان پایانی (کتبی یا عملی)

ز. صدور گواهی‌ پایان دوره

۱) برای دوره‌های، کلاس‌ها و کارگاه‌ها انجمن که امتحان پایانی داشته باشند و دانشجو در امتحان نمرۀ قبولی کسب کند، گواهی صادر می‌شود.

۲) برای کلاس‌ها و کارگاه‌هایی که آزمون پایانی ندارند، فقط «نامۀ حضور» با مهر انجمن صادر می‌شود.

۳) صدور گواهی برای دانشجویان دوره‌های جامع انجمن منوط به داشتن نمره برای همۀ درس‌هاست و اگر حتی برای یک درس نمره نداشته باشند، گواهی صادر نمی‌شود.

تبصرۀ ۱: چنانچه دانشجو، به علتی موجه، در جلسۀ آزمون شرکت نکند و تقاضای برگزاری آزمون دیگری را داشته باشد، باید درخواست کتبی خود را به رایانامۀ کمیسیون آموزش ارسال کند. در صورت موافقت رئیس کمیسیون آموزش و استادِ آن درس، با پرداخت هزینه‌ای مستقل، از وی آزمون گرفته خواهد شد.

تبصرۀ ۲: گواهی دوره‌های جامع به صورت دورو چاپ می‌شود. در یک رو، متن گواهی‌نامه و، در روی دیگر، نام درس‌ها، نام مدرس، تعداد جلسات و نمرۀ هر درس درج می‌شود.

۴) حداقل نمرۀ قبولی هر درس ۱۲ و نمرۀ معدل قبولی هر دوره ۱۴ است.

۵) صدور گواهی دوره‌های جامع حداقل سه ماه پس از پایان دوره خواهد بود.

تبصره: چنانچه دانشجو بخواهد زودتر از این زمان مدرکی از انجمن دریافت کند، نامۀ حضور در دوره برای او صادر خواهد شد.

ح. اطلاع‌رسانی و ارتباط با کمیسیون آموزش

۱) دانشجویان موظف‌اند رایانامه و واتسپ و تلگرام داشته باشند.

۲) کمیسیون آموزش برای هر دوره یا کارگاه، یک گروه اختصاصی در فضای مجازی (واتسپ و تلگرام) تشکیل می‌دهد که تمام اطلاع‌رسانی‌ها از آن طریق انجام می‌شود. حضور دانشجویان در این گروه الزامی است.

۳) هماهنگی و ارتباط با مسئول کمیسیون آموزش طبق ساعات اداری است. در زمان برگزاری کلاس‌ها نیز مسئول آموزش پاسخگوی دانشجویان خواهد بود.

۴) در صورت تغییر ساعات کلاس یا لغو جلسات، از طریق گروه آموزشی در فضای مجازی اطلاع‌رسانی خواهد شد و برای تشکیل کلاس جبرانی هماهنگی لازم صورت خواهد گرفت.

*************

راه‌های ارتباطی با انجمن و کمیسیون آموزش

واتسپ آموزش ۰۹۳۹۶۵۴۴۷۹۸

دبیرخانۀ انجمن ۸۸۵۱۴۶۱۳

رایانامۀ آموزش  anjoman.amuzesh@gmail.com