آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العادۀ انجمن صنفی کارگری ویراستاران شهر تهران

(شمارۀ ثبت ۷۳۵-۱/۳-۷ ، شناسۀ ملی ۱۴۰۰۷۲۱۲۵۵۰)

 

بدین‌وسیله از اعضای انجمن صنفی ویراستاران دعوت می‌شود که در جلسۀ مجمع فوق‌العاده رأس ساعت ۱۱ و مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲ در تاریخ یکشنبه ۱۹ اردیبهشت حضور یابند. نشانی: خ. صابونچی، کوچۀ دهم، پ ۴، واحد ۱، اطلاعات بیشتر دربارۀ نحوۀ برگزاری را در  وبگاه www.anjomanvirastar.ir ملاحظه کنید.

 

دستور جلسۀ مجمع فوق‌العاده

۱) اصلاح عنوان اساسنامۀ انجمن مبنی بر تغییر حوزۀ فعالیت از شهر تهران به سراسری

۲) تصمیم‌گیری برای مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه

۳) تصمیم‌گیری دربارۀ اطلاع‌رسانی برای مجامع

دستور جلسۀ مجمع عادی

 ۱) استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره

 ۲) استماع گزارش یک‌سالۀ مالی انجمن

 ۳) استماع گزارش بازرس قانونی

 ۴) برگزاری انتخابات بازرس اصلی و علی‌البدل انجمن

۵) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد. 

 

توجه: به‌سبب شیوع بیماری کوید-۱۹ جلسۀ مجمع به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد. نحوۀ شرکت در مجمع و برگزاری انتخابات به‌زودی از همین راه ارتباطی به اطلاع اعضای انجمن خواهد رسید.

 

 

هیئت‌مدیره

گلی امامی، اصغر مهرپرور، هومن عباسپور، مهدی قنواتی، مهناز مقدسی

پست های توصیه شده