به لطف پرودگار متعال و با همکاری و همیاری بسیاری از بزرگواران، نخستین دورۀ آموزشی ویرایش عمومی انجمن صنفی ویراستاران به‌پایان رسید. کمیسیون آموزش برخود فرض می‌داند تا از همۀ شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سپاسگزاری کند:

  1. کمیسیون آموزش از آقای دکتر سید‌عباس حسینی نیک، مدیر محترم انتشارات مجد، بسیار سپاس‌گزار است. ایشان، در نهایت سخاوت و سعۀ صدر، نهاد تحت امر خویش را در اختیار انجمن قرار دادند و این فرصت را برای ما فراهم ساختند تا این دوره با کمترین مسئله و مشکل روبه‌رو شود. دکتر حسینی نیک در این مسیر حقیقتاً از هیچ محبتی دریغ نکردند و همواره همچون یاری مهربان در کنار انجمن بوده‌اند؛

  2. کمیسیون آموزش از همۀ کارکنان انتشارات مجد، به‌ویژه آقای علی‌اکبر امیدوند، که با گشاده‌رویی در کنار ما بودند، سپاس‌گزاری می‌کند؛

  3. کمیسیون آموزش از همۀ مدرسان دوره سپاس‌گزار است. این بزرگواران در گام نخست به انجمن اعتماد کردند و در گام بعد صمیمانه علم و دانش خود را در اختیار انجمن و حاضران در دوره گذاشتند؛

  4. کمیسیون آموزش از اعضای افتخاری و هیئت مدیره، به‌ویژه استاد فریبرز مجیدی و استاد فتح‌الله فروغی، انجمن قدردانی می‌کند. این بزرگواران از پیش از تشکیل انجمن تا همین امروز، همچون مشعلی فروزان،‌ نقشۀ راه را به ما نشان داده‌اند؛

  5. کمیسیون آموزش از انتشارات همیشه، به‌ویژه خواهر عزیزمان خانم مهناز مقدسی، قدردانی می‌کند. بی‌شک، جدیت و عشق ایشان به انجمن یکی از مهم‌ترین عوامل در برگزاری موفق این دوره بود. کمیسیون ایشان را «مادر انجمن» می‌داند؛

  6. کمیسیون آموزش از همۀ دانشجویان دوره سپاس‌گزار است که با وجود همۀ کمبودها از روز نخست با علاقه و پشتکار در مباحث درسی حاضر می‌شدند و مباحث هر جلسه را با دقت دنبال می‌کردند. بی‌شک، این عزیزان در آینده‌ای نزدیک از ارزنده‌ترین ویراستاران کشور خواهند بود.

– در پایان، کمیسیون آموزش همۀ کمبودها و نقاط ضعف را می‌پذیرد و از این نظر از همۀ بزرگواران عذرخواهی می‌کند. بدون تردید، انتقاد‌ها و پیشنهادهای شما چراغ راه آیندۀ ما خواهد بود.

پست های توصیه شده