کمیسیون امور ویرایشی با مدیریت نازنین خلیلی‌پور، روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶، با حضور جمعی از اعضا، که در آزمون ویرایش انجمن شرکت کرده‌ بودند، نخستین کارگاه ویرایش مقابله‌ای را برگزار کرد. در این جلسه نخست، خانم خلیلی‌پور مباحثی را در مورد مسئولیت‌های ویراستار مقابله‌ای و مشکلات گوناگونی که ویراستار باید به آن‌ها توجه کند مطرح کرد و از خطاهای رایج ترجمه گفت و راهکارهایی را برای رفع این خطاها بیان کرد. سپس، متن‌هایی، که پیش از جلسه در اختیار اعضا گذاشته شده بود، به صورت گروهی ویرایش شد. در این ویرایش دسته‌جمعی مباحث زبانی و ترجمه‌ای در دو سطح زبان گفتاری و نوشتاری به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و هر کس با بیان جمله‌های پیشنهادیِ خود در بحث شرکت می‌کرد. پیشنهاد شد کمیسیون برنامۀ مرتبی را برای تشکیل این نوع کارگاه‌ها و به‌ویژه برای نکات مهم در ویرایش نوشته‌های گفتاری تدارک ببیند.

در پایان این جلسه، کمیسیون امور ویرایشی برای واگذاری ویرایش کتاب‌هایی که از ناشران به انجمن سپرده شده تصمیم‌گیری کرد و مقرر شد مسئولیت ویرایش این آثار به عهدۀ چند تن از اعضای این جلسه قرار گیرد.

امید است این کارگاه‌ها، به همسویی و هماهمگی ویراستاران عضو انجمن بینجامد و، با دقتی درخور، به ویرایش آثار توجه شود.

در این جلسه دو تن از اعضای هیئت مدیره، خانم مقدسی و آقای عباسپور، نیز حضور و مشارکت داشتند.