به اطلاع اعضای انجمن صنفی ویراستاران می‌رسد:
اعضایی که فرایند عضویت در صندوق اعتباری هنر را تا حصول «کد عضویت» طی نموده‌اند، به شرط دارا بودن بیمهٔ پایه (خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، سلامت ایرانیان و…)، می‌توانند جهت استفاده از بیمهٔ تکمیلی درمان این صندوق، از نیمهٔ اول مهر و بر بستر هنرکارت (که ثبت نام آن نیز در حال انجام‌شدن است) ثبت نام کنند.
(روندنما و آیین‌نامهٔ مربوط به آن را می‌توانید در ادامهٔ این اطلاعیه مشاهده کنید)

شرایط برخورداری از بیمهٔ درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر
https://www.honarcredit.ir/sc?P=4

اطلاعیهٔ ثبت نام بیمهٔ درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر
https://www.honarcredit.ir/newsDetails?ID=7189

سامانهٔ درخواست صدور هنرکارت (صرفاً شامل اعضای صندوق اعتباری هنر)
http://honar.cards/

توجه ویژه

اعضایی که عضو صندوق اعتباری نیستند یا به هر دلیلی امکان برخورداری از بیمهٔ تکمیلی آن صندوق برای‌شان فراهم نباشد، با هر نوع بیمهٔ پایه، می‌توانند از بیمهٔ تکمیلی درمان «بیمهٔ ایران» استفاده کنند. بنا بر همکاری‌های انجمن و اتحادیهٔ ناشران و کتابفروشان تهران و با موافقت آن اتحادیه، این امکان برای استفادهٔ اعضای انجمن ویراستاران (مستقر در تهران) فراهم شده‌ است.
متقاضیان این نوع بیمهٔ تکمیلی، فرم مربوط را از پیوند الکترونیکی اتحادیۀ ناشران دریافت کنند.

پست های توصیه شده