سومین دورۀ آموزشی نگارش و ویرایش انجمن صنفی ویراستاران با همکاری مرکز نشر دانشگاهی

 

زمان برگزاری: 15 تیر 1398- بهمن 1398

تعداد جلسات: 150جلسه (300 ساعت)

مدت دوره: ۲۷ هفته

تعداد شرکت‌کنندگان: 39 نفر (کل دوره: 35 نفر – تک‌درس: 4 نفر)

 

نام درس مدرس تعداد جلسات
ویرایش زبانی هومن عباسپور ۲۶
کارگاه ویرایش (۲) هومن عباسپور ۲۶
ویرایش صوری مهدی قنواتی ۲۴
کارگاه ویرایش (۱) مهدی قنواتی ۲۰
آشنایی با فرایند تولید کتاب دکتر جواد رسولی ۸
ویرایش استنادی و مرجع‌شناسی مهناز مقدسی ۱۶
عربی در فارسی بهروز صفرزاده ۶
کارگاه ویرایش رایانه‌ای سعید احمدی ۱۴
کارگاه ویرایش ترجمه نازنین خلیلی‌پور ۸

 

 

 

پست های توصیه شده