رتبه‌بندی ویراستاران، برای برخورداری از خدمات ادارۀ اهل قلم خانۀ کتاب، در دستور کار قرار گرفت.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، اعضای هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران با آقای نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل خانۀ کتاب، دیدار کردند و با اشاره به اهداف و مسئولیت‌های انجمن صنفی ویراستاران درخصوص همکاری‌ با مراکز فرهنگی و حمایت از صنف ویراستاران، توانایی‌ها و تجارب خود را برای ارائۀ خدمات به ویراستاران کشور برشمردند و با ایشان گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. در پی برگزاری سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و عدم تخصیص بُنِ کتاب به ویراستاران، انجمن صنفی ویراستاران به خانۀ کتاب و معاونت فرهنگی نامه‌ای ارسال کرد. جلسه و مکاتبۀ مذکور زمینه‌سازِ تشکیل کارگروه همکاری کارشناسی و مشاوره‌ای انجمن ویراستاران و ادارۀ اهل قلم خانۀ کتاب شد.

در اولین جلسۀ این کارگروه که روز یکشنبه هفدهم تیرماه ۱۳۹۷، با وظیفۀ تدوین آیین‌نامه‌ها و تعیین ملاک‌های طبقه‌بندی ویراســتاران، برای برخورداری از خدمات اهل ‌قلم در محل انجمن صنفی ویراستاران، تشکیل شد، چند تن از اعضای هیئت‌مدیرۀ این انجمن و نمایندۀ انجمن فرهنگی و آموزشی ویرایش و درست‌نویسی نیز حضور داشتند.

مسئول ادارۀ اهل قلم خانۀ کتاب، خانم آهی، به سابقۀ راه‌اندازی سامانۀ اهل قلم خانۀ کتاب، ضوابط تخصیص خدمات مختلف به اهل قلم اشاره کرد و مشکلات موجود در رتبه‌بندی ویراستاران و نحوۀ ارائۀ خدمات به ایشان را بیان کرد. وی عمده‌ترین اهداف تشکیل سامانۀ اهل قلم را شناسایی اهالی قلم در همۀ حوزه‌ها، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع، تعامل اهل قلم با هم، تهیۀ گزارش‌های لازم، ارائۀ خدمات مختلف به آنان برشمرد و افزود که در حال حاضر برای تعیین رتبه و مشخص‌کردن سهم اصلی اهالی قلم و گزارش‌گیری‌های مختلف از سامانه، معیارهای دقیقی مشخص نشده است. هدف اصلی تشکیل این کارگروه تدوین معیارهای رتبه‌بندی برای ویراستاران، به قصد تعیین میزان ارائۀ خدمات اهل قلم به ایشان، است.
در ادامۀ جلسه، حاضران پیشنهادهایی مطرح کردند و دربارۀ رتبه‌های مختلف ویراستاران، ازجمله بزرگان و پیش‌کسوتان و صاحب‌نظران، ویراستاران حرفه‌ای و نوویراستاران تبادل‌نظر شد. مسئول ادارۀ اهل قلم به اهمیت ذکر نام «ویراستار» در کتاب اشاره کرد. حاضران احتمالاتی چون ایراد در متن قراردادها، توافق‌های میان ویراستار و ناشر، و فراموش کردن ویراستار برای درخواست چنین حقی را مطرح کردند و ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کردند.

در پایان، مقرر شد جلسات این کارگروه به‌صورت منظم، برای تدوین آیین‌نامه‌ها و رسیدن به ملاک‌های صحیح برای برخورداری ویراســتاران از خدمات اهل‌قلم، در دفتر انجمن صنفی ویراستاران تشکیل شود.

[Best_Wordpress_Gallery id=”24″ gal_title=”همکاری انجمن و خانه کتاب”]

پست های توصیه شده