محورهای اصلی فعالیت کمیسیون‌های انجمن ویراستاران

  1. کمیسیون حقوقی

۱-۱٫ تهیه و تدوین نمونه‌های قرارداد، موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه برای انعقاد بین افراد حقیقی و حقوقی در زمینه‌ ویرایش؛

۱-۲٫ بررسی و تصویب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های انجمن؛

۱-۳٫ نظارت بر حسن اجرای قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های انجمن؛

۱-۴٫ دادن مشاوره‌های حقوقی به هیئت‌مدیره، کمیسیون‌ها و اعضای انجمن و قبول حکمیت در صورت درخواست متقاضیان؛

۱-۵٫ دادن گزارش عملکرد به اعضای هیئت مدیره و دریافت تأیید برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های کمیسیون؛

۱-۶٫ برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن.

 

  1. کمیسیون عضو‌گیری

۲-۱٫ تعیین ملاک‌ها، مدارک و مستندات لازم برای عضویت متقاضیان در انجمن؛

۲-۲٫ استفاده از راه‌کارهای مناسب برای بیشتر کردن عضویت‌ها؛

۲-۳٫ بررسی و تأیید مدارک و مستندات متقاضیان عضویت در انجمن؛

۲-۴٫ اعلام نظر کارشناسی درباره پذیرش یا رد تقاضاهای عضویت متقاضیان به هیئت‌مدیره؛

۲-۵٫ صدور کارت‌های عضویت متقاضیان؛

۲-۶٫ بررسی و تأیید دوره‌ای مدارک و مستندات اعضای انجمن؛

۲-۷٫ هماهنگی با خزانه‌دار برای دادن و گرفتن اطلاعات درباره پرداخت حق عضویت؛

۲-۸٫ دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛

۲-۹٫ برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن.

 

  1. کمیسیون امور ویرایشی

۳-۱٫ رده‌بندی موضوعی و محتوایی آثار ارجاعی به انجمن که به ویرایش نیاز دارند؛

۳-۲٫ رده‌بندی تقریبی موضوعی و محتوایی ویراستاران عضو، به‌منظور سپردنِ کار ویرایش به آنان؛

۳-۳٫ نظارت بر فعالیت ویرایشی سپرده‌شده به اعضای انجمن؛

۳-۴٫ تعیین کمینه و بیشینه حق‌الزحمه‌های ویرایشی به کمک کمیسیون حقوقی؛

۳-۵٫ تعیین زمان‌بندی‌های لازم برای هریک از فعالیت‌های ویرایشی؛

۳-۶٫ دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛

۳-۷٫ برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن.

 

  1. کمیسیون روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

۴-۱٫ برقراری ارتباط مؤثر با اعضای انجمن؛

۴-۲٫دریافت پیشنهادها و انتقادها از اعضای انجمن و سایر افراد حقیقی و حقوقی و انتقال آنها به اعضای هیئت‌مدیره؛

۴-۳٫ به‌روزرسانی وبگاه انجمن و درج آخرین و جدیدترین اخبار انجمن و اخبار مرتبط با جامعه ویراستاران بر روی وبگاه؛

۴-۴٫ تهیه و تدوین خبرنامه الکترونیک برای انجمن و ارسال آن به تمامی اعضا و سایر افراد حقیقی و حقوقی مرتبط؛

۴-۵٫ بسترسازی برای حضور فعال در نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و سایر اجتماعات صنفی و علمی مرتبط با حوزه ویرایش؛

۴-۷٫ همکاری با رسانه‌های گروهی برای انتشار اخبار انجمن؛

۴-۸٫ دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛

۴-۹٫ برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن.

 

  1. کمیسیون پژوهش و برنامه‌ریزی

۵-۱٫ شناسایی نیازهای علمی و پژوهشی حوزه نشر و ویرایش و برنامه‌ریزی برای انجام دادن پژوهش‌های مرتبط؛

۵-۲٫ برقراری ارتباط و برگزاری نشست با صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه نشر و ویرایش به‌منظور تهیه موضوعات لازم برای امور پژوهشی؛

۵-۳٫ شناسایی و تعیین افراد و گروه‌هایی از ویراستاران و سایر افراد حقیقی و حقوقی برای سفارش فعالیت‌ پژوهشی به آنان ۵-۴٫ تهیه بانک اطلاعاتی از ویراستاران با اطلاعات مورد نیاز برای همکاری در این کمیسیون؛

۵-۵٫ نظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت‌های پژوهشی انجمن؛

۵-۶٫ دریافت، بررسی و پذیرش طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مرتبط؛

۵-۷٫ همکاری در وبگاه برای تهیۀ منابع و مقالات پژوهشی؛

۵-۸٫ دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛

۵-۹٫ برقراری ارتباط مؤثر با دیگر کمیسیون‌های‌های انجمن، به‌ویژه کمیسیون‌های آموزش و امور ویرایشی، به منظور شناسایی پژوهش‌های مورد نیاز آنها؛

 

  1. کمیسیون آموزش

۶-۱٫ برگزاری دوره‌های آموزشی زبان فارسی، مکاتبات اداری، آیین نگارش، ویرایش و سایر موضوعات علمی مرتبط به‌صورت کارگاهی، تک‌درس، کوتاه‌مدت و جامع برای اعضای انجمن و سایر افراد حقیقی و حقوقی؛

۶-۲٫ برگزاری سلسله‌نشست‌هایی با عنوان «انتقال تجربه» با هدف ارتقای دانش ویراستاران؛

۶-۳٫ برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی؛

۶-۴٫ برقراری ارتباط مؤثر با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور بازنگری در دوره کارشناسی ارشد نگارش و ویرایش؛

۶-۵٫ برگزاری جلسات با مراکز و مؤسسات فرهنگی و نهادها برای تشکیل کلاس‌های تخصصی در آن مراکز.

۶-۶٫ دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛

۶-۷٫ برقراری ارتباط مؤثر با دیگر کمیسیون‌های انجمن، به‌ویژه کمیسیون امور ویرایشی و کمیسیون پژوهش و برنامه‌ریزی، به‌منظور شناخت نیازهای آموزشی جامعه ویراستاران.