چاپ دوم #دستنامه_ویرایش منتشر شد و از فردا #پخش_ققنوس توزیعش را آغاز می‌کند.
خوشبختانه، استقبال از این کتاب چشم‌گیر بوده و با توجه به سفارش‌های عمده‌ی کتاب‌فروشی‌ها ما مشغول آماده‌سازی چاپ سوم کتابیم.

 

تماس با نشر سده اینستاگرام: https://www.instagram.com/sadepub تلفن دفتر نشر: ۶۶۸۶۲۱۴۳ خرید کتاب‌های نشر سده با ارسال رایگان:@NashreSade ارتباط با مدیر نشر: ۰۹۱۲۲۴۷۲۸۳۸ @HJavid

 

 

@anjomanvirastaran

انجمن صنفی ویراستاران شهر تهران

پست های توصیه شده