جایگاه کریم امامی در نشر و ویرایش
| عبدالحسین آذرنگ | منتشرشده در: بخارا، شمارۀ ۵۳  |  تیر و مرداد ۱۳۸۵  |

کریم امامی در ۱۳۷۴ از حوزۀ روزنامه‌نگاری و نقد هنری به قلمرو نشر و ویرایش مهاجرت کرد و تا پایان عمر در این عرصه ماندگار شد، اما از تجربه‌های پیشینش نگسست و آموخته‌ها و اندوخته‌های روزنامه‌نگاری، ترجمه و نقد را به خدمت کتابندگی گرفت (کتابندگی اصطلاحی است که او ساخته است و او گاه خود را کتابنده می‌نامید. «کتابنده» تغییریافتۀ «ک: تابنده» نام مستعار اوست).

متن کامل مقاله را در پیوند زیر بخوانید.

جایگاه کریم امامی در نشر و ویرایش

پست های توصیه شده