امر اجتماعی
|  سعید خاقانی  |  منتشرشده در: جهان کتاب، سال بیست و دوم، شمارۀ ۱ و ۲ | ۱۳۹۶ |

برای آگاهی از بازار کتاب و سلایق مخاطبانش کافی است قدمی کوتاه در راستهٔ کتاب‌فروشان خیابان انقلاب بزنیم تا بفهمیم کتاب هنوز برآیند خواست‌ فردی نویسنده و مترجم است که دغدغه‌های ذهنی‌اش را به پشت ویترین می‌کشاند.

در این مقاله، از کتاب به عنوان انعکاس ذهن جمعی می‌توان صحبت کرد. این حالت انعکاسی جنبه‌ای مابعدی به کتاب‌ها می‌بخشد؛ بدین معنا که نیازها جای دیگری شکل می‌گیرد و کتاب تنها مُسکن و جوابیه‌ای به این خواست‌ها می‌شود. دقیقاً در همین دو امر یعنی جمعیتی بودن و واکنشی بودن است که امر جمعی با امر اجتماعی متفاوت می‌شود.

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید.

امراجتماعی-جهان کتاب

 

 

پست های توصیه شده