انجمن صنفی ویراستاران کشوری می‌شود

انجمن صنفی ویراستاران از سراسر کشور عضو می‌پذیرد و محدود به شهر تهران نخواهد بود.

با کشوری شدن انجمن، از حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره‌مند خواهیم شد.

درخواست و مدارک عضویت را تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به دبیرخانۀ انجمن ارسال کنید.

 

#انجمن_صنفی_ویراستاران  #انجمن_کشوری #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#عضویت_در_انجمن #انجمن #ویرایش #ویراستار #حمایت