براساس بندهای ۵، ۲۲، ۲۷، ۲۹ و ۳۶ از مادۀ ۴ اساسنامه، انجمن می‌تواند برای ارتقای سطح دانش علمی و مهارتی ویراستارن دوره‌های آموزشی برگزار کند. همچنین با برگزاری سمینارهای ادواری علمی، کاربردی، آموزشی، پژوهشی، در سطح ملی و بین‌المللی و نیز دوره‌های آزاد آموزشی برای نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی  جایگاه حرفۀ ویرایش در نشر را اعتلا بخشد.

کمیسیون آموزش بدین منظور دوره‌های منظمی در قالب عمومی و تخصصی تدارک دیده است.

شرح وظایف کمیسیون آموزش

 • برگزاری دوره‌های آموزشی زبان فارسی، مکاتبات اداری، آیین نگارش، ویرایش و سایر موضوعات علمی مرتبط به‌صورت کارگاهی، تک‌درس، کوتاه‌مدت و جامع برای اعضای انجمن و سایر افراد حقیقی و حقوقی؛
 • انتخاب درس‌های مناسب و ضروری و مدرسان مجرب برای تدریس؛
 • اعلام دوره‌های آموزش به کمیسیون روابط عمومی برای اطلاع‌رسانی؛
 • اعلام هزینه‌های هر دوره و تعیین تعداد دانشجویان دوره‌ها و نظارت بر ثبت نام؛
 • نظارت بر نحوۀ تشکیل کلاس‌ها و کیفیت آموززش؛
 • رسیدگی به مشکلات احتمالی بخش آموزش و دانشجویان؛
 • دادن گواهی شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با مهر انجمن؛
 •  برگزاری سلسله‌نشست‌هایی با عنوان «انتقال تجربه» با هدف ارتقای دانش ویراستاران؛
 • برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی؛
 • برقراری ارتباط مؤثر با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور بازنگری در دورۀ کارشناسی ارشد نگارش و ویرایش؛
 • برگزاری جلسات با مراکز و مؤسسات فرهنگی و نهادها برای تشکیل کلاس‌های تخصصی در آن مراکز؛
 • دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛
 • برقراری ارتباط مؤثر با دیگر کمیسیون‌های انجمن، به‌ویژه کمیسیون امور ویرایشی و کمیسیون پژوهش و برنامه‌ریزی، به‌منظور شناخت نیازهای آموزشی جامعۀ ویراستاران.