انجمن صنفی ویراستاران هر سال دورۀ جامع آموزش نگارش و ویرایش و دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی ویرایش برگزار می‌کند.
دوره‌ها به صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود و شروع ثبت‌نام هر دوره یا کارگاه، در صفحۀ اینستاگرام به نشانی anjomanvirastaran، به اطلاع علاقه‌مندان می‌رسد.

 

  • به قبول‌شدگان در آزمون پایانی گواهی‌نامۀ «انجمن صنفی ویراستاران» داده خواهد شد.
  • دانش‌آموختگانِ برتر برای همکاری در امور ویرایشیِ انجمن در اولویت خواهند بود.