اعضای محترمی که مایل‌اند برای انتخابات بازرس (مجمع عمومی عادی) نامزد بشوند، لازم است به نکات زیر توجه کنند:

  • شرایط حضور در هیئت‌مدیره و بازرس و نیز وظایف بازرس در اساسنامۀ پیشین انجمن (مورخ 9/9/1398، قابل دسترسی در وبگاه انجمن) درج شده است. برای سهولت دستیابی به آن، مطلب فوق در پوشه‌ای جداگانه قرار داده شده که متقاضیان، پس از مطالعۀ آن، لازم است «برگۀ معرفی بازرس» را که در وبگاه قرار داده شده پر کنند و همراه با درخواست کتبی خطاب به هیئت‌مدیره از طریق رایانامه ارسال کنند. درخواست‌های دریافتی به‌سرعت ملاحظه و پاسخ آن ارسال می‌شود.
  • برگۀ معرفی متقاضیان انتخابات بازرس باید حداکثر تا 11 اردیبهشت به دبیرخانه ارسال شود تا، پس از تأیید هیئت‌مدیره، بلافاصله برای آگاهی اعضا در فضاهای مجازی انجمن قرار داده شود.
  • به متقاضیان انتخابات بازرس فرصتی حدود 5 دقیقه داده می‌شود که خود را برای اعضای انجمن معرفی کنند، پس لازم است متنی کوتاه برای خود تهیه کنند.

برگۀمعرفی برای بازرس-اردیبهشت 1400