اعضای هیئت مدیرۀ دورۀ اول (۱۳۹۵-۱۳۹۸)

 

فریبرز مجیدی (رئیس هیئت مدیره انجمن)

 

هومن عباسپور (نایب رئیس هیئت مدیره)

 

مهناز مقدسی (عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن)

 

فتح‌الله فروغی (عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون حقوقی)

 

مهدی قنواتی (عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون آموزش)

 

بهروز صفرزاده (عضو علی‌البدل هیئت مدیره)

 

بهنام رمضانی‌نژاد (بازرس)

 

نازنین خلیلی‌پور (بازرس علی‌البدل)