اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

مهناز مقدسی

مهناز مقدسی، از اعضای مؤسس، عضو هیئت مدیره، دبیر انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر، ویراستار، مدرس ویرایش. ۱۳۴۷ در دورود متولد شد. تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی ادامه داد. همکاری با دانشنامۀ جهان اسلام، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان علوم پزشکی (در طرح دایره‌المعارف پزشکی اسلام ایران)، و مؤسسۀ دانش‌گستر در سوابق شغلی اوست. «درس مرجع‌شناسی و شیوه‌های استناد» از جمله درس‌هایی است که در چند مرکز آموزش ویرایش تدریس کرده است. عضو هیئت مدیرۀ انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و مدیر داخلی انتشارات همیشه است.  مهناز مقدسی، به همراه سیروس پرهام و مهدی قنواتی، جزو مؤسسان انجمن صنفی ویراستاران است.

برخی از ویرایش‌‌های اوست:

فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان (دبیر علمی و ویراستار)، تهران، ارتباط نوین، ۱۳۹۴، ۲ جلد.

تقویم تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (سرویراستار)، تهران، امیرکبیر، ۱۳۹۰-۱۳۹۲، ۴ جلد.

ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان، تورج دریایی، ترجمۀ آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی، تهران، پارسه، ۱۳۹۱.

تاریخ شفاهی کتاب، به کوشش نصرالله حدادی، تهران، خانه کتاب، ۱۳۹۵.

از تألیفات اوست:

دانشنامه‌های ایرانی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۴.

همچنین، مقالات متعددی از او در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ آثار ایرانی-اسلامی (تهران، سروش)، دانشنامۀ دانش‌گستر (تهران، مؤسسۀ دانش‌گستر)، فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان (تهران، ارتباط نوین) منتشر شده است.