اهمیت ویرایش در نشر

ویرایش را می‌توان به پلی تشبیه کرد که میان سه بنیاد اصلی نشر (پدیدآورنده، مخاطب، ناشر) پیوند برقرار می‌کند تا پیام پدید‌آورنده به بهترین وجه و متناسب‌ترین صورت به مخاطب منتقل شود. ویرایش شامل مجموعۀ فعالیت‌هایی است که سبب می‌شود متنی متناسبِ مخاطب و برای نشر آماده شود، چه از جنبۀ صوری، زبانی، استناد، محتوایی، ساختاری، تصویری، هنری و چه از جنبۀ تولیدهای سه‌گانه در نشر (تولید محتوایی/ فرهنگی، تولید فنی-هنری، تولید چاپی یا الکترونیکی).

در نظر عامۀ پدیدآورندگان و ناشران، فعالیت‌های ویرایشی به‌معنای نشانه‌گذاری و اصلاح رسم‌الخط متن و رفع برخی از خطاهای زبانی است. اما ویرایش شامل کارهایی بسیار گسترده‌تر از این‌هاست، از جمله:

  • سرپرستی ونظارت علمی و فنی و مدیریتی بر تدوین منابع مرجع؛
  • نظارت بر تولید انتشار اثر، از آغاز تا پایان؛
  • متناسب و آماده‌ساختن متن‌های کهن، برای مخاطبان جدید و پژوهشگران؛
  • گردآوری، انتخاب و دست‌چین کردن، سازمان دادن و متناسب‌ساختن اجزای یک مجموعه؛
  • تغییر قالب یا ساختار نوشته؛

انواع فعالیت‌های تحریریه در مجلات و روزنامه‌ها که به قصد بهبود متن انجام می‌شود.