کمیسیون آموزش

  •  برگزاری دوره‌های آموزشی زبان فارسی، مکاتبات اداری، آیین نگارش، ویرایش و سایر موضوعات علمی مرتبط به‌صورت کارگاهی، تک‌درس، کوتاه‌مدت و جامع برای اعضای انجمن و سایر افراد حقیقی و حقوقی؛
  •  برگزاری سلسله‌نشست‌هایی با عنوان «انتقال تجربه» با هدف ارتقای دانش ویراستاران؛
  •  برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی؛
  •  برقراری ارتباط مؤثر با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور بازنگری در دوره کارشناسی ارشد نگارش و ویرایش؛
  •  برگزاری جلسات با مراکز و مؤسسات فرهنگی و نهادها برای تشکیل کلاس‌های تخصصی در آن مراکز.
  •  دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛
  •  برقراری ارتباط مؤثر با دیگر کمیسیون‌های انجمن، به‌ویژه کمیسیون امور ویرایشی و کمیسیون پژوهش و برنامه‌ریزی، به‌منظور شناخت نیازهای آموزشی جامعه ویراستاران.