اولین دورۀ جامع نگارش و ویرایش (آبان 1396 تا اردیبهشت 1397)

زمان برگزاری کلاس: اردیبهشت 1396
تعداد جلسات: 144جلسه

3روز در هفته، روزهای زوج
تعداد شرکت‌کنندگان: 26 نفر    (کل دوره: 15 نفر –  تک‌درس: 11 نفر)

مدرسان: سعید احمدی، مهناز مقدسی، بهروز صفرزاده، مهدیه قنات‌آبادی، جواد رسولی، هومن عباسپور، مهدی قنواتی، سید عباس حسینی‌نیک