کمیسیون روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

  •  برقراری ارتباط مؤثر با اعضای انجمن؛
  • دریافت پیشنهادها و انتقادها از اعضای انجمن و سایر افراد حقیقی و حقوقی و انتقال آنها به اعضای هیئت‌مدیره؛
  •  به‌روزرسانی وبگاه انجمن و درج آخرین و جدیدترین اخبار انجمن و اخبار مرتبط با جامعه ویراستاران بر روی وبگاه؛
  •  تهیه و تدوین خبرنامه الکترونیک برای انجمن و ارسال آن به تمامی اعضا و سایر افراد حقیقی و حقوقی مرتبط؛
  •  بسترسازی برای حضور فعال در نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و سایر اجتماعات صنفی و علمی مرتبط با حوزه ویرایش؛
  •  همکاری با رسانه‌های گروهی برای انتشار اخبار انجمن؛
  •  دادن گزارش عملکرد به هیئت مدیره و اجرای راه‌کارهای آنان؛
  •  برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن.