|  کارگاه آموزش مجازی مبانی ویرایش و درست‌نویسی  |

انجمن صنفی ویراستاران با همکاری شریف پردازشگر دانش (سیناوب) کارگاه آموزش مجازی مبانی ویرایش و درست‌نویسی برگزار می‌کند.

?ساعت کارگاه: ۱۷ تا ۲۰:۳۰

روز های دوشنبه، تاریخ شروع: ۳۰تیرماه ۱۳۹۹

تعداد جلسات: ۱۴ جلسه (۷هفته)

شهریه کلاس: ۳۲۰هزارتومان

?این کارگاه مطابق با معیارها و استانداردهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن صنفی ویراستاران است و برای نویسندگان، مترجمان، مدرسان و دانشجویانی که می‌خواهند با مبانی ویرایش و درست‌نویسی آشنا شوند مناسب است.

 

 

پست های توصیه شده