کارگاه آموزشی مبانی درست‌نویسی در زبان فارسی

مدرس: مهدی قنواتی

زمان: ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰   |   ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰

این نشست به صورت برخط در بستر شوکاوب و در پیوند زیر برگزار می‌شود.

پست های توصیه شده