#7257

سلام دوست عزیز
این نرخ‌نامه مربوط به ویرایش است و برای نمونه‌خوانی سازوکار دیگری باید در نظر گرفت