رفتن به محتوا

اعضای پیوستۀ انجمن صنفی ویراستاران

ردیف نام خانوادگی نام وضعیت عضویت تحصیلات رشته تحصیلی محل سکونت کد عضویت
1 پوراسماعیل مجید فعال کارشناسی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی مازندران. بابل 1227-0002
2 نیک‌زاد علی‌رضا فعال دیپلم ادبیات قم. قم. 1439-0102
3 محمدی مریم فعال کارشناسی زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1077-9601
4 موزرم‌نیا نگین فعال - - - -
5 لازار آیلین فعال کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی تهران. تهران. 1226-0002
6 لازمی هومن فعال - - - -
7 قنبری مرضیه فعال کارشناسی ارشد کامپیوتر مرکزی، اراک 1438-9912
8 مهدی زاده عباس فعال تهران. تهران. 1221-9911
9 تاجیک عاطفه فعال تهران. تهران. 1068-9512
10 قویدل آیدا فعال کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی البرز. کرج 1222-9912
11 جمالی فریبا فعال - - - -
12 فیض سیدمحمدصادق فعال کارشناسی ارشد روابط بین الملل تهران. تهران. 1183-9905
13 عطائی راد حسن فعال تهران. فیروزکوه. 1437-0101
14 نوروزی عبداله فعال دکتری ترجمه خراسان رضوی، مشهد 1435-0101
15 عباسی پریا فعال دکترای زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1434-0101
16 جلیل‌خانی مهدی فعال کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی زنجان. زنجان. 1089-9607
17 خلیلی‌پور نازنین فعال دکتری فرهنگ و‌زبان‌های باستانی تهران. تهران. 1083-9603
18 شانه فهیمه فعال دکتری زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1167-9908
19 ارشادی آزیتا فعال تهران. تهران. 1086-9606
20 مهدی زاده سهیلا فعال لیسانس مهندسی علوم صنایع غذایی تهران. تهران. 1144-9807
21 حیدری ثانی سیدحمید فعال ارشد زبان‌شناسی (آزفا) خراسان رضوی. مشهد. 1062-9511
22 خرمشاهی عارف فعال دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1138-9803
23 خرمایی زهره فعال کارشناسی ارشد کارشناسی (مترجمی زبان فرانسه) - کارشناسی ارشد (فلسفۀ دین) تهران. تهران. 1147-9809
24 رضایی زاده معصومه فعال تهران. تهران. 1148-9807
25 میرغیاثی رؤیا فعال تهران. تهران. 1428-9811
26 هاشمی‌نسب سبا فعال کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی _ زبانشناسی تهران. تهران. 1209-9907
27 سامعی مریم فعال کارشناسی ارشد ادبیات روسی ادبیات فارسی تهران. تهران. 1218-9912
28 پزشک نگار فعال تهران. تهران. 1056-9511
29 نوری اکرم فعال کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ایران‌شناسی - کارشناسی ارشد زبان‌های باستانی ایران تهران. تهران. 1427-9912
30 رسولی جواد فعال دکتری زبان و ادبیات فارسی- فولکلور تهران. تهران. 1429-9811
31 صمدی لیلا فعال کارشناسی زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1114-9707
32 نظرخواه محسن فعال تهران. تهران. 1157-9905
33 توکلی یحیی فعال مدیریت تبلیغات فرهنگی فرهنگ و ادب خراسان رضوی. مشهد. 1433-0012
34 محمدحیدر امید فعال فوق لیسانس فلسفه علم تهران. تهران. 1053-9511
35 اوریادی زنجانی محمد مجید فعال دکترای گفتاردرمانی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شاخه ی نگارش و ویرایش دانشگاه پیام نور فارس. شیراز. 1426-0012
36 کرمی ثابت افسانه فعال لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی بوشهر. بوشهر. 1224-9912
37 عموشاهی محسن فعال دانشجوی دکترا جامعه شناسی مسائل ایران تهران. تهران. 1425-0012
38 آل‌یاسین نسیم فعال تهران. تهران. 1151-9809
39 حافظی میترا فعال تهران. تهران. 1097-9607
40 میرشکاری مریم فعال فوق لیسانس زبانهای باستانی ایران تهران. تهران. 1196-9906
41 بذرافشان نسیم فعال فوق لیسانس ادبیات البرز. کرج 1124-9709
42 رضوانفر معصومه سلطان فعال دانشجو دکترا برنامه ریزی درسی تهران. تهران. 1080-9602
43 عربی امیر فعال کارشناسی ارشد کامپیوتر تهران. تهران. 1217-9911
44 مویدی فریده فعال لیسانس زبان و ادبیات فارسی گیلان. رشت. 1223-9912
45 فرهادی‌مهر زهرا فعال تهران. تهران. 1125-9709
46 کامرانی سعیده فعال تهران. تهران. 1191-9906
47 ثمره‌حسینی مرضیه فعال کارشناسی ارشد تاریخ تهران. تهران. 1219-9912
48 جوادی سیسی جواد فعال تهران. تهران. 1208-9906
49 مهدوی حامد مهرنوش فعال کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران. تهران. 1065-9512
50 فارسی فاطمه فعال لیسانس آموزش زبان انگلیسی تهران. تهران. 1424-0012
51 معظمی گودرزی اسداله فعال دکتری مدیریت گرایش زبان و فرهنگ و رسانه تهران. تهران. 1173-9906
52 خادمی پروانه فعال کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، گرایش نگارش و ویرایش تهران. تهران. 1161-9904
53 مهدی پور مرجان فعال تهران. تهران. 1205-99-6
54 رجبی عالمه فعال تهران. تهران. 1101-9611
55 صادقی عاطفه فعال گیلان. رشت. 1431-9908
56 پالیزوان خدیجه فعال کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی تهران. تهران. 1105-9702
57 مهدیلو مهسا فعال تهران. تهران. 1090-9607
58 معین‌فر محمدعلی فعال کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی تهران. تهران. 1075-9512
59 ادهمی فشتامی حسین فعال دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی گیلان. رشت. 1066-9512
60 ابن‌علی ندا فعال کارشناس ارشد زبان‌و ادبیات فارسی البرز. کرج. 1422-0011
61 رفیعی مریم فعال کارشناسی‌ارشد تاریخ تهران. تهران. 1166-9904
62 یزدانی صادق فعال کارشناسی ارشد فلسفه خراسان رضوی. مشهد. 1076-9512
63 نیک‌بخت حورا فعال تهران. تهران. 1133-9710
64 سلمانی فروغی الهام فعال تهران. تهران. 1212-9907
65 رضاییان شیرین فعال تهران. تهران. 1211-9907
66 میرزابابائی حامد فعال تهران. تهران. 1214-9910
67 رشتی محمد منصوره فعال کارشناسی ادبیات فارسی گیلان. رشت. 1051-9511
68 قربان‌زاده افسانه فعال لیسانس مترجمی زبان انگلیسی تهران. تهران. 1195-9906
69 محمودزاده حسینی سعیده سادات فعال تهران. تهران. 1115-9707
70 افتاده ویدا فعال تهران. تهران. 1171-9906
71 اشجع الهام فعال کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه تهران. تهران. 1215-9910
72 اسدی نسرین فعال کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران. تهران. 1178-9904
73 فرزانیان فرزانه فعال تهران. تهران. 1055-9511
74 موسوی خلخالی سیداحسان فعال تهران. تهران. 1085-9606
75 کریمی شوکا فعال کارشناسی ارشد نمایش-بازیگری تهران. تهران. 1423-0011
76 اصلانی زهرا فعال دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1421-0011
77 صدّیق پور بهیاد فعال دانشجوی دکتری تاجیکستان زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1420-0011
78 یزدان پناه دلبر فعال خوزستان. اهواز. 1216-9911
79 کامیابیان میلاد فعال کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، گرایشِ نگارش و ویرایش تهران. تهران. 1119-9708
80 گلیان سامیه فعال کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی تهران. تهران. 1417-0010
81 عثمانی محمد فعال دانشجوی ترم آخر کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آذربایجان غربی. بوکان. 1418-0010
82 کمالی علی فعال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی تهران. تهران. 1416-0010
83 پزشگی محمدحسن فعال فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی آذربایجان شرقی. تبریز. 1415-0010
84 موسوی نسب سیدمحمدحسین فعال دانشجوی دکتری ترجمه شناسی تهران. تهران. 1414-0009
85 صالحی مریم فعال کارشناسی ارشد تاریخ ایران تهران. تهران. 1413-0009
86 آذرپیکان آرش فعال لیسانس ادبیات انگلیسی تهران. تهران. 1213-9907
87 حسینی سید فرید فعال کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران. تهران. 1187-9906
88 حاجی شعبانیان حسن فعال تهران. تهران. 1169-9904
89 دالوندی مهرناز فعال تهران. تهران. 1192-9906
90 صادق‌پور نفیسه فعال فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1181-9906
91 شمس الدینی پیام فعال دکتری ایران شناسی تهران. تهران. 1141-9809
92 آرا محمد فعال لیسانس مترجمی زبان انگلیسی تهران. تهران. 1411-0008
93 رمضانی اعظم فعال کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1165-9906
94 حسینی سیده هستی فعال کارشناس ارشد مطالعات ترجمه تهران. تهران. 1170-9904
95 آصفی امین فعال دکتری مدیریت دولتی تهران. تهران. 1179-9904
96 خزاعل خدیجه فعال - - - -
97 احمدی زینب فعال کارشناسی ارشد مطالعات زنان تهران. تهران. 1409-0008
98 صفری سیاوش فعال لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی تهران. تهران. 1430-9902
99 احمدی شلیر فعال کارشناس ارشد و در حال حاضر دانشجوی دکتری هستم. زبان و ادبیات عربی تهران. تهران. 1177-9904
100 محسن زاده هدشي فاطمه فعال كارشناسي ارشد زبان و ادبيبات فارسي یزد. یزد. 1408-0007
101 سیدمحمد طهرانی زهرا فعال تهران. تهران. 1118-9708
102 اسماعیلی مریم فعال کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه مازندران. بابل. 1407-0007
103 شمشکی ملیحه فعال لیسانس فوق لیسناس ادبیات حقوق تاریخ تهران. تهران. 1142-9804
104 جمشیدی‌کیا زهره فعال کارشناسی ارشد فلسفه تهران. تهران. 1406-0007
105 ملکی حسین فعال کارشناسی ارشد، دانشجوي مقطع دکتري الاهیات تهران. تهران. 1091-9607
106 ادهم خدیجه فعال فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی سمنان. سمنان. 1405-0007
107 سپاهی یکتا فعال کارشناسی ارشد روان شناسی تهران. تهران. 1402-0006
108 قاسمی زاده حسین فعال دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی اردبیل. اردبیل. 1401-0007
109 گیویان بهار فعال کارشناسی زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1403-0007
110 هاشمی سمیه فعال کارشناسی ارشد طراحی صنعتی تهران. تهران. 1058-9511
111 عباسپور هومن فعال تهران. تهران. 9508-1001
112 روح الامینی فاطمه فعال کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آذربایجان غربی، ارومیه 1400-0006
113 رمضانعلي الهه فعال تهران. تهران. 1190-9906
114 مقدسی مهناز فعال دکتری مدیریت کسب و کار تهران. تهران. 9508-1003
115 سکاکی فاطمه بیگم فعال قزوین. قزوین. 1339-0006
116 فقیهی فهیمه فعال - - - -
117 دین پناه مهدیه فعال فوق لیسانس زمین شناسی تهران. تهران. 1155-9903
118 حسنیان سعیده فعال کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) سمنان. سمنان. 1337-0006
119 سوداچی الهه فعال تهران. تهران. 1121-9709
120 جاجرمی‌زاده شادی فعال کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی تهران. تهران. 1199-9906
121 عسگرزاده خاطره فعال کارشناسی فلسفه تهران. تهران. 1198-9906
122 احمدی سعید فعال دانشجوی دکترا علوم سیاسی تهران. تهران. 1175-9906
123 شجاعی لیدا فعال کارشناسی زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1200-9906
124 عین بخش الهه فعال کارشناسی حسابداری تهران. تهران. 1122-9709
125 جلالوند انسیه فعال تهران. تهران. 1156-9904
126 پارسی‌کیا فرزین فعال لیسانس کارشناسی IT، مدیریت چاپ و نشر تهران. تهران. 1163-9905
127 صدری فاطمه‌سادات فعال تهران. تهران. 1194-9906
128 باریکانی علی فعال کارشناسی ارشد تاریخ ایران تهران. تهران. 1206-9906
129 آقاجری روزبه فعال دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی کرمان. کرمان. 1064-9511
130 شکراللهی شیرین فعال کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی تهران. تهران. 1336-0006
131 قنواتی مهدی فعال - - - -
132 غفوری علی اصغر فعال دکتری زبان و ادبیّات فارسی کهگیلویه بویر احمد. یاسوج. 1412-0008
133 بیدگلی آمنه فعال تهران. تهران. 1207-9906
134 وزیری امیرحسین فعال کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه تهران. تهران. 1201-9906
135 قربان‌عسگری مهدخت فعال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی تهران. تهران. 1159-9904
136 فیروز لیلی فعال تهران. تهران. 1180-9906
137 رنگین کمان حامد فعال کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی تهران. تهران. 1104-9703
138 عدالتيان زهره فعال کارشناسی ارشد علم اطلاعت و دانش شناسی خراسان رضوی. مشهد. 1335-0006
139 حیدری فرناز فعال - - - -
140 محمدطاهری مریم فعال دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1334-0005
141 قدیمی ونوس فعال تهران. تهران. 1063-9511
142 امیراحمدی کتایون فعال فوق لیسانس فناوری اطلاعات- شاخه کسب‌وکارهای کوچک تهران. تهران. 1073-9512
143 اثناعشری لیلا فعال - - - -
144 داهی شهلا فعال تهران. تهران. 1082-9603
145 حسنین آزاده فعال - - - -
146 مجیدی شیوا فعال تهران. تهران. 1059-9511
147 سرکارات‌پور نازنین فعال کارشناسی فیزیک کاربردی تهران. تهران. 1102-9611
148 جمالی پویا الهام فعال 3 مدرک کارشناسی + دانشجوی ارشد پژوهش هنر مترجمی زبان انگلیسی + آهنگسازی + نوازندگی ساز کلاسیک تهران. تهران. 1154-9904
149 طیبی محمدرسول فعال فوق‌لیسانس زبان‌شناسی همدان. همدان. 1158-9904
150 تقی پور مهری فعال کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه تهران. تهران. 1134-9801
151 اثنی‌عشری انوشه فعال کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی تهران. تهران. 1404-0005
152 حکیمی حامد معلق ارشد ترجمه‌شناسی فرانسه تهران. تهران. 1168-9903
153 ذکاوت احمد فعال تهران. تهران. 1103-9612
154 رجبیه فرد منا فعال کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی تهران. تهران. 1162-9905
155 میرجمهری علیرضا فعال کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی تهران. تهران. 1231-0003
156 مکارمی نیا علی فعال کارشناسی ارشد زبان و ادیبات فارسی اردبیل. اردبیل. 1232-0003
157 دهقانی آزاده فعال کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تهران. تهران. 1230-0003
158 قاسملو طیبه فعال کارشناسی ارشد لیسانس علوم سیاسی فوق لیسانس ادبیات نمایش تهران. تهران. 1229-0005
159 یزدانی بهزاد فعال دیپلم ریاضی فارس. شیراز. 1228-0003
160 پناهنده مینا فعال DR CHEMI - -