نرخ‌نامۀ ویرایش

 
همۀ گزینه‌های این جدول به‌تفصیل در سند نرخ‌نامه آمده است. سند نرخ‌نامه را از  اینجا بارگیری کنید.
 
آخرین به‌روزرسانی: ۱ مهر ۱۴۰۲

 

تعریف انواع ویرایش و وظایف ویراستار و نیز مؤلفه‌های افزایش نرخ ویرایش را در سند نرخ‌نامه (در بالای همین صفحه) آورده‌ایم. 

در این صفحه فقط به شرح تعدادی از مؤلفه‌های موجود در جدول نرخ‌نامه اکتفا می‌کنیم.  

 

۱. نوع متن (عمومی، تخصصی)

متن ممکن است عمومی یا تخصصی باشد.

متن عمومی متنی است که زیرمجموعۀ رشتۀ خاصی قرار نمی‌گیرد و مخاطبان آن عموم مردم با سطح سواد متوسط هستند.

متن تخصصی متنی است که زیرمجموعۀ رشتۀ خاصی قرار می‌گیرد و برای عموم جامعه نوشته نشده، بلکه مخاطب آن گروه خاصی است.

جدول ۱: درصد افزایش قیمت براساس نوع متن

نوع متن

درصد افزایش قیمت

عمومی

۰

تخصصی

۱۰۰ درصد

 

۲. سختی کار (ساده، متوسط، دشوار)

متن دریافتی را از نظر صوری، زبانی، ساختاری و محتوایی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ساده، متوسط، دشوار.

متن ساده متنی است که ساختار و محتوای آن درست باشد و ایراد‏‏های صوری، زبانی، و حروف‌نگاری اندکی داشته باشد.

متن متوسط متنی است که ساختار و محتوای آن درست باشد و ایرادهای صوری، زبانی، و نحوی داشته باشد، اما نیاز به بازنگاری نداشته باشد.

متن دشوار متنی است که در هر یک از انواع ساختاری و محتوایی، صوری، و زبانی مشکلاتی داشته باشد و در مواردی نیز به بازنگاری بینجامد.
در ویرایش آثار ترجمه‌ای نیاز به مقابلۀ دقیق و اصلاح ترجمه باشد که در این صورت، میزان سختی کار موجب تغییر در قیمت ویرایش خواهد شد.

 

جدول ۲: درصد افزایش قیمت براساس میزان سختی کار

دشواری متن

درصد افزایش قیمت

ساده

۰

متوسط

۴۰ درصد

دشوار

۸۰ درصد

 

۳. رتبۀ ویراستار

رتبۀ ویراستار بر مبنای سه مؤلفه تعیین می‌شود: میزان توانمندی، تعداد آثار ویراسته، سابقۀ کار. در بخش «رتبه‌‏‏‏‏‏‏بندی ویراستاران» این موارد به ‏‏تفکیک آمده است.

توضیح ۱: تعیین قیمت برای ویراستار ارشد توافقی است و در این جدول نیامده، زیرا مسئولیت ویراستار ارشد می‌تواند بسیار وسیع و تخصصی و یا نظارتی باشد که در این صورت با عناوینی همچون «دبیر مجموعه»، «سرویراستار»، «سرپرست»، «مشاور»، «معاون اجرایی»، و «مدیرتولید» با مراکز انتشاراتی و فرهنگی همکاری می‌کند.

توضیح ۲: بسیاری از مراکز فرهنگی کارهای سادۀ ویرایشی را به افرادی می‌سپارند که آموزش‌‏‏‌هایی دیده‌اند، اما توانمندی و تجربۀ آن‌ها اندک است و لازم است بر کار آنان نظارت شود. ازاین‌رو، این افراد را «ویراست‌یار» محسوب کرده‌ایم که نرخ تعیین‌شده برای ویراست‌یار کمتر از نرخ پایه در نظر گرفته شده است.

 

جدول ۳: درصد افزایش قیمت براساس رتبۀ ویراستار

رتبۀ ویراستار

درصد افزایش قیمت

ویراست‌یار

۵۰- درصد

ویراستار ۱

۰

ویراستار ۲

۳۰ درصد

ویراستار ۳

۵۰ درصد

 

۵. سفارش‌دهنده

سفارش‌دهندگان معمولاً چهار دسته‌اند: ناشر، پدید‏‏آورندۀ باتجربه، پدیدآورندۀ نوقلم، نهادها و سازمان‌های دولتی فرهنگی یا غیرفرهنگی. با توجه به سابقۀ کار و توانایی این چهار دسته، قیمت ویرایش تغییر می‌کند.

توضیح: نحوۀ پرداخت نهادهای دولتی معمولاً با تأخیر و با احتساب دریافت مفاصاحساب بیمه و کسر مالیات است. ازاین‌رو، درصدی برای تعیین قیمت با این نهادها افزوده شده است.

 

جدول ۴: درصد افزایش قیمت براساس انواع سفارش‌دهندگان

سفارش‌دهنده

درصد افزایش قیمت

ناشر

۰

پدیدآورندۀ باتجربه

۳۰ درصد

پدیدآورندۀ نوقلم

۶۰ درصد

نهادهای دولتی

۱۰۰ درصد

۵. زمان

زمان تحویل کار به سه دسته تقسیم می‌شود: عادی، نیمه‌فوری، فوری.

زمان عادی ویرایش، برای حفظ کیفیت ویرایش و جلوگیری از شتاب‌زدگی، به ازای هر روز ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ کلمه در نظر گرفته شده است که بسته به میزان کار و توافق سفارش‌دهنده و ویراستار ممکن است تغییر کند.

اگر میزان کار روزانه افزایش یابد و زمان تعیین‌شدۀ ویراستار به نصف یا کمتر از نصف تقلیل یابد، زمان نیمه‌فوری و فوری تلقی می‌شود.

 

توضیح: اگر تقلیل زمان با تقلیل نوع ویرایش و میزان مسئولیت ویراستار همراه باشد، تعیین نرخ ویرایش توافقی خواهد بود.

 

جدول ۵: درصد افزایش قیمت براساس زمان

زمان

میزان کار براساس تعداد کلمه در روز 

میزان کار براساس تعداد صفحه در روز (هر
صفحه ۳۰۰ کلمه)

درصد
افزایش قیمت

عادی

ویرایش زبانی: ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه

ویرایش صوری: حداکثر ۵هزار کلمه

ویرایش زبانی: ۵ تا ۱۰ صفحه

ویرایش صوری: حداکثر ۳۰ صفحه

۰

نیمه‌فوری

۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ کلمه

بین ۱۰ تا ۱۵ صفحه

۵۰ درصد

فوری

بیش از ۴۵۰۰ کلمه

ویرایش صوری و زبانی: بیش از 15 صفحه

۱۰۰ درصد