کمیسیون امور ویرایشی

کمیسیون امور ویرایشی یکی از شش کمیسیون انجمن صنفی ویراستاران است. فعالیت این کمیسیون با دو کمیسیون آموزش و پژوهش بسیار نزدیک است، زیرا خدمات خود را در قالب آموزش، پرورش نیرو با نظام دستیاری و با بهره‌گیری از فعالیت‌های بخش پژوهش و برنامه‌ریزی پیش می‌برد. براساس بندهای ۵، ۶، ۲۰، ۳۰ اساسنامه، این کمیسیون می‌تواند برای ارتقای سطح دانش علمی و مهارتی ویراستارانِ عضو تلاش کند و با  برقراری فضای تعاملی مؤثر میان ویراستاران و فعالان عرصۀ ویرایش با مسئولان نهادهای دولتی و عمومی و خصوصی به تثبیت جایگاه ویراستاران کمک کند. براین اساس، برخی وظایف این کمیسیون به قرار زیر است:

  1. ارزیابی موضوعی و محتوایی آثار ارجاعی به انجمن برای ویرایش؛
  2. رده‌بندی ویراستاران عضو انجمن به‌منظور سپردنِ کار ویرایش به آنان؛
  3. نظارت بر ویرایش آثار سپرده‌شده به اعضای انجمن؛
  4. تعیین کمینه و بیشینه حق‌الزحمه‌های ویرایشی به کمک کمیسیون حقوقی؛
  5. تعیین زمان‌بندی‌های لازم برای هریک از فعالیت‌های ویرایشی؛
  6. برگزاری کارگاه‌های ویرایشی با همکاری کمیسیون آموزش؛
  7. دادن مشاورۀ ویرایشی به اعضای انجمن؛
  8. انجام‌دادن اموری که هیئت‌مدیره به کمیسیون واگذار کرده است؛
  9. برقراری ارتباط مؤثر با سایر کمیسیون‌های انجمن.

انواع خدمات کمیسیون امور ویرایشی

۱) ارزیابی

۲) مشاوره

۳) ویرایش ساختاری و محتوایی

۴) ویرایش استنادی

۵) ویرایش زبانی متن تألیفی

۶) ویرایش مقابله‌ای

۷) ویرایش صوری (فنی)

۸) نمایه‌سازی

کمیسیون امور ویرایشی، براساس ضوابطی که در آیین‌نامه‌های داخلی تدوین شده است، در انواع امور فوق با مراکز انتشاراتی و فرهنگی همکاری می‌کند.