کمیسیون‌ها بخش‌های علمی و اجرایی انجمن هستند که مدیران آن‌ها به انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و به مدت یک تا سه سال عهده‌دار مسئولیت می‌شوند. مدیران کمیسیون‌ها موظف‌اند در چهارچوب سیاست‌های انجمن طرح‌های خود را ارائه دهند و پس از تصویب در هیئت‌مدیره، برا ی اجرای آن اقدام کنند. هر کمیسیون می‌تواند بین ۵ تا ۱۵ عضو داشته باشد و برای فعالیت‌های خود آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی تدوین کند.

وظایف کمیسیون‌ها:

 1. دادن طرح و برنامه برای فعالیت‌های یکساله به هیئت‌مدیره؛
 2. اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تصویب‌شده در چارچوب سیاست‌های انجمن؛
 3. تشکیل کارگروه‌های لازم برای اجرای فعالیت‌های خود؛
 4. انتخاب اعضا و سرپرست‌های کارگروه‌ها؛
 5. نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها؛
 6. برگزاری جلسات هفتگی، ماهیانه، سالیانه و شرکت در جلسات مجمع عمومی؛
 7. دادن گزارش‌های ماهیانه یا فصلی به اعضای هیئت‌مدیره و پیروی از پیشنهادهای آنان.

براساس مصوبۀ شمارۀ ۵، مورخ ۹۵/۰۸/۲۵، انجمن صنفی ویراستاران ۶ کمیسیون را در ساختار سازمانی خود پیش‌بینی کرد:

 1. کمیسیون آموزش
 2. کمیسیون برنامه‌ریزی و پژوهش
 3. کمیسیون امور ویرایشی
 4. کمیسیون عضوگیری
 5. کمیسیون روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
 6. کمیسیون حقوقی

وظایف و آیین‌نامه‌های هر کمیسیون در قسمت‌های دیگر وبگاه درج شده است.

ساختار سازمانی انجمن صنفی ویراستاران

[Best_Wordpress_Gallery id=”26″ gal_title=”چارت سازمانی انجمن”]