1) کارگاه ویرایش در نمایشگاه بین‌المللی تهران ( اردیبهشت 96)

  2) اولین دورۀ جامع نگارش و ویرایش (آبان 1396 تا اردیبهشت 1397)

3) کارگاه آیین نگارش و ویرایش متون دیوانی و اداری برای کارکنان بنیاد مستضعفان (بهار 1397)

4) کارگاه ویرایش رایانه‌ای (خرداد 1397)

5)کارگاه آموزش تخصصی ضبط اعلام (تابستان 1397)

6)دومین دورۀ جامع نگارش ویرایش (شهریور 1397 تا فروردین 1398)

7) کارگاه نگارش ویرایش متون حقوقی برای کارکنان کانون وکلای مرکز (پاییز 1397)

8)کارگاه تخصصی ویرایش شعر (زمستان 1397 و بهار 1398 )

9)سومین دورۀ جامع نگارش ویرایش (تیر 1398 تا پایان سال )

10) کارگاه آیین نگارش و ویرایش متون خبری و مطبوعاتی بری کارکنان سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی (تابستان 1398)

11 )کارگاه نگارش و ویرایش متون علمی با همکاری خانه فرهنگ آیت‌الله شهید صدوقی در یزد برای برخی از اعضای هیئت‌علمی و دست‌اندرکاران حوزۀ نشر (شهریور 1398 )

12) کارگاه آیین نگارش و ویرایش متون دیوانی و اداری برای کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( تابستان 1398)

13)کارگاه مبانی ویرایش و درست‌نویسی با همکاری سینا وب (بر خط) تابستان 1399

14)دورۀ نگارش و ویرایش متون کودک و نوجوان با همکاری انجمن ناشران کودک و نوجوان (پاییز و زمستان 1399)

15)ویرایش رایانه‌ای و صفحه‌آرایی (بهمن 1399)

16)دورۀ نگارش و ویرایش مقدماتی به سفارش مؤسسۀ فرهنگی معراج گل‌گهر سیرجان