امروز 11 مرداد 1396 اعضای هیئت‌مدیرۀ انجمن صنفی ویراستاران با دکتر حسن ذوالفقاری، رئیس گروه آموزش زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و خانم دکتر مریم دانشگر، معاون گروه، دیدار کردند. در این جلسه مباحث گوناگونی مطرح شد، ازجمله همکاری انجمن با گروه آموزش زبان فارسی در امر آموزش و تربیت ویراستار، تشکیل کلاس‌های مهارتی در انجمن برای آموزش ویراستاران، ازجمله فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشتۀ نگارش و ویرایش، تجهیز انجمن و توجهِ ویژه به کمبود ویراستار در بخش مطبوعات و نشریات و ادبیات کودک، فراهم‌کردن زمینه‌های شناسایی ویراستاران از طریق آزمون سراسری و طبقه‌بندی توانمندی ویراستاران برای معرفی آن‌ها به مراکز فرهنگی.

اعضای انجمن صنفی ویراستاران با گروه آموزش زبان فارسی فرهنگستان

@anjomanvirastaran

پست های توصیه شده