مهدی قنواتی، از اعضای مؤسس، عضو هیئت مدیره، مدیر کمیسیون آموزش انجمن صنفی ویراستاران

پژوهشگر و مدرس ویرایش. ۱۳۵۳ در تهران متولد شد. تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تا مقطع کارشناسی ارشد پیش برد. سپس، به فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیوست. او پژوهشگر و مدیر آموزش پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی و عضو کارگروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. همچنین، در مراکز آموزش ویرایش از جمله مرکز نشر دانشگاهی و مؤسسۀ نجوای قلم تدریس درس‌های ویرایش صوری، ساخت زبان فارسی، دستور زبان فارسی و ویرایش زبانی را عهده‌دار بوده است. مهدی قنواتی، به همراه سیروس پرهام و مهناز مقدسی، جزو مؤسسان انجمن صنفی ویراستاران است.

برخی از ویرایش‌های اوست:

مالیۀ عمومی و انتخاب عمومی، ان کولیس و فیلیپ جونز، ترجمۀ الیاس نادران و آرش اسلامی و علی چشمی، تهران، سمت، ۱۳۹۰.

چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، حسن دانائی‌فر، تهران، سمت، ۱۳۸۶.

از تألیفات اوست:

«پیجن‌ها و کریول‌ها»، ترجمان، شماره دوم، تهران، ۱۳۷۸.

«هویت فرهنگی و زبان فارسی»، همشهری (روزنامه) ، آذر ۱۳۷۷.

«هویت ملی و جهانی‌شدن»، سیاست روز (روزنامه)، بهار ۱۳۸۰.

از ترجمه‌های اوست:

مشکلات سیاسی قفقاز در اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، تهران، دفتر تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۲.