گزارش مالی انجمن صنفی ویراستاران

از تاریخ 10 مهرماه 1398 (شروع سال مالی) تا 1400/02/07 (برگزاری مجمع)

 

با سلام و تشکر از اعضای محترم انجمن صنفی ویراستاران بابت اعتمادی که به اینجانب داشته‌اند و با تشکر از اعضای محترم  هیئت‌مدیره بابت همکاری‌ها و حمایت‌ها و صرفه‌جویی‌های بی‌شائبه‌شان برای حفظ و نگه‌داری اموال و درآمدهای انجمن، بدین وسیله گزارش گردش مالی 19 ماهۀ انجمن برای آگاهی و تصویب تقدیم می‌شود.

عنایت داشته باشید که چون اظهارنامه‌های مالی براساس سال مالی از 10 مهر تنظیم می‌شده است ما محاسبات را از 10 مهر 1398 منظور کرده‌ایم و چون مجمع عمومی عادی برای انتخاب بازرس، به علت شیوع بیماری کوید- 19 شش ماه به تعویق افتاد، لذا به جای گزارش سالیانه، گزارش یک سال و هفت ماه خدمتتان تقدیم می‌شود.

 

کل هزینه‌های انجمن که طی 19 ماه از 10 مهر 1398 تاکنون پرداخت شده به قرار زیر است:

مبلغ ۴۶،۵۵۰،۰۰۰ تومان بابت هزینه‌های جاری و اداری؛ مبلغ ۴۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان بابت حقوق پرسنل؛ مبلغ     ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان بابت آموزانۀ استادان؛ مبلغ۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان بابت اهدای کتاب و برگزاری همایش؛ مبلغ ۱۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان بابت خرید لوازم و تجهیزات، مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان بابت امور ثبتی و مالیاتی که در مجموع مبلغ 171،۸۰۰،۰۰۰ تومان پرداخت شده است.

 

درآمدهای انجمن

طی 19 ماه از 10 مهر 1398 تاکنون ۸۰ عضو جدید همراه انجمن شدند که درآمد حاصل از حق عضویت آنها ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان بوده است. همچنین ۱۱۵ نفر از اعضای سابق تمدید عضویت کرده اند که درآمد حاصل از آن ۱۹،۷۹۰،۰۰۰ تومان بوده است. مبلغ ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان درآمد حاصل از برگزاری کلاس های آموزشی بوده و مبلغ ۸،۵۱۰،۰۰۰ تومان نیز هم بابت درآمد حاصل از کار ویرایشی بوده است که در مجموع مبلغ ۱۵۹،۳۰۰،۰۰۰ تومان دریافت شده است.

 

بدهی های انجمن

مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان بابت مابقی طراحی و مدیریت وبگاه و حقالزحمۀ پشتیبانی مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان بابت آموزانه استادان و هزینههای برگزاری جلسۀ  مجمع مبلغ 6،109،580 تومان بابت جریمه مالیاتی سال ۹۷-۹۸ که در مجموع مبلغ ۱۸،۱۰۹،۵۸۰ تومان است.

موجودی صندوق انجمن در حال حاضر، با کسر بدهی‌ها، مبلغ ۱۴،۵۹۰،۰۰۰ تومان است.       

 

چنانچه به اعداد و ارقام توجه کنید، انجمن هزینه‌هایی دارد که ناگزیر است آنها را پرداخت کند، زیرا تمام مراتب اداری و قانونی خود را شامل داشتن شمارۀ ثبت، کد اقتصادی و شناسۀ ملی دریافت کرده و همانطور که می‌دانید اجرای تمام تعهدات قانونی و دادن گزارش‌های فصلی و اظهارنامه و مالیات و گرداندن امور اداری و اجرایی آن نیازمند تلاش چندین نفر و داشتن بودجه‌ای درخور و امکاناتی مناسب است و با توجه به اینکه این انجمن تاکنون از هیچ ارگان و نهاد و سازمان دولتی و خصوصی‌ای حمایت مالی و هبه و هدیه دریافت نکرده، می‌توانید تأیید کنید که چقدر تلاش و زحمت برای این انجمن کشیده شده که بتواند هزینه‌های خود را پرداخت کند.

لازم است دربارۀ مالیات و جرایم آن اشاره کنم که تمام وظایف قانونی انجمن به موقع و با شفافیت انجام پذیرفته ولی متأسفانه سازمان امور مالیاتی درآمدهای حاصل از آموزش و ویرایش را، با وجود آنکه تماماً صرف هزینه‌های آن و اندکی هم صرف هزینه‌های جاری انجمن شده، مشمول مالیات دانسته و چون شفافیت به خرج داده بودیم و درآمدی را پنهان نکرده بودیم، متأسفانه هر نوع دریافتی را برای انجمن، به‌جز دریافتِ حق عضویت و کمک‌های نقدی (که البته ما نداشتیم)، به‌عنوان درآمد تلقی کرده و بدون درنظر گرفتن اینکه تمام درآمدِ آن برای امر آموزش صرف شده و طبق مفاد اساسنامه آموزش جزو وظایف اصلی انجمن تعیین شده، شرایط را برای انجمن بسیار سخت‌ کرده‌اند. اما در تلاش هستیم بتوانیم راهی برای نجات از این مشکل بیابیم.

در پایان باید اضافه کنم که  طی سال‌های اخیر و از زمان تصدی اینجانب به سمت خزانه‌دار شاهد بودم که اگر الفت و دوستی و شفافیت و صداقتی که در انجمن حاکم است نبود، اینهمه از خودگذشتگی در انجمن شکل نمی‌گرفت. حمایت‌های بی‌دریغ دو تن از اعضای انجمن، خانم مهناز مقدسی و آقای هومن عباسپور با دراختیار قرار دادن دفتر کارشان و امکانات و نیروهای مستقر در دفترشان جای قدردانی دارد که اگر این امکانات نبود، این گردش مالی و این مقدار فعالیت انجام‌ نمی‌شد.

اصغر مهرپرورـ عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار انجمن  1400/02/15