| سرو سرفراز، ویژه‌نامۀ فرخنده زادروز سیروس پرهام |

سومین ویژه‌نامۀ انجمن صنفی ویراستاران به مناسبت زادروز استاد سیروس پرهام منتشر شد. در این ویژه‌نامه، که به مناسبت زادروز ایشان  تهیه شده، یادداشت‌هایی از استادان و پژوهشگران: فتح‌الله مجتبایی، گلی امامی، هرمز همایون‌پور، محسن روستایی، فرخ امیرفریار، پیمانه صالحی، مهناز مقدسی، نازنین خلیلی‌پور، هومن عباسپور درج شده است.

جشن‌نامۀ فرخنده‌زادروز استاد سیروس پرهام را از فضاهای مجازی انجمن صنفی ویراستاران دریافت کنید.

 جشن‌نامۀ استاد سیروس پرهام ـ سروسرفراز

پست های توصیه شده