کارگاه ترجمه و ویرایش ترجمه  ــ فرانسوی به فارسی ــ برخط

مدرس: مهشید نونهالی

به قبول شدگان در آزمون پایانی گواهی‌نامه داده می‌شود.

پیش‌نیاز: تسلط بر زبان فرانسوی

۱۰ جلسه

شروع کارگاه: ۱۸ آبان ۱۴۰۰

سه‌شنبه‌ها  |   ۱۶:۳۰ تا ۲۰

تخفیف ویژه برای مترجمان

پست های توصیه شده