کارگاه گام‌به‌گام با شعر خردسال و کودک
مدرس: شکوه قاسم‌نیا
شروع کارگاه: دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲
پایان کارگاه: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
ساعت کلاس: ۱۶-۱۸
تعداد جلسات: ۸ جلسۀ ۱۲۰ دقیقه‌ای
نوع برگزاری: حضوری
محل برگزاری: خ. بهشتی، خ. صابونچی، کوچۀ دهم، پلاک ۴، واحد یک.

حضور در جلسات کارگاه و همکاری و مشارکت دانشجویان در کارهای کلاسی الزامی است.
ارتباط با تلگرام، واتسپ، بله:   ۰۹۳۹۶۵۴۴۷۹۸

نحوۀ ثبت‌نام
۱) اعلام درخواست ثبت‌نام به شمارۀ  ۰۹۳۹۶۵۴۴۷۹۸ در یکی از پیام‌رسان‌های تلگرام، واتسپ، بله
۲) دریافت اطلاعات و برگۀ ثبت‌نام از کمیسیون آموزش
۳) تکمیل برگۀ ثبت‌نام + تصویر کارت ملی و ارسال به رایانامه anjoman.amuzesh@gmail.com
۴) دریافت تأییدیه از کمیسیون آموزش از طریق رایانامه
۵) پرداخت شهریه به شمارۀ کارت بانک پاسارگاد، به نام مهناز مقدسی:  ۵۰۲۲۲۹۱۰۳۹۶۵۸۲۱۴
۶) ارسال فیش واریزی به رایانامۀ مذکور و تکمیل ثبت‌نام در موعد مقرر

پست های توصیه شده