آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العادۀ
انجمن صنفی کارگری ویراستاران شهر تهران

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

شماره: ۷۰۰-۱

بدین‌وسیله از اعضای انجمن صنفی ویراستاران دعوت می‌شود که در جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العاده حضور یابند.

* زمان برگزاری: ۶ بهمن، از ساعت ۹:۳۰   تا ۱۳  

* نشانی محل برگزاری: خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، روبروی خیابان آبشار، سرای محلۀ ساعی، سالن آمفی تئاتر.

 

  • دستور جلسۀ مجمع عادی

 ۱) تصمیم در خصوص بند ۱۱ مادۀ ۱۳ اساسنامه و تفویض اختیار به هیئت‌مدیره برای تعیین حق عضویت و ورودیۀ اعضا

 ۲) تعیین مبلغ حق عضویت سالانه

 ۳) اعلام گزارش‌های عملکرد هیئت‌مدیره، خزانه‌دار، بازرس

 ۴) برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و  بازرس

 

  • دستور جلسۀ مجمع فوق‌العاده

۱) گسترش حوزۀ فعالیت انجمن از شهر تهران به استان تهران

۲) اصلاح بندهایی از اساسنامه

 

                هیئت‌مدیره: گلی امامی، اصغر مهرپرور، هومن عباسپور، مهدی قنواتی، مهناز مقدسی

پست های توصیه شده