متقاضیان شرکت در این کلاس، برای ثبت‌نام، با دفتر انجمن تماس بگیرند:

تاریخ شروع کلاس: پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

تلفن: ۸۸۵۱۴۶۱۴

ایمیل انجمن     anjoman.virastar@gmail.com

شماره کارت انجمن  ۰۸۴۶-۵۸۳۱-۲۹۱۰-۵۰۲۲

 

 

 

نام درس مدرس تعداد جلسات روز تاریخ مبلغ(ریال)
ویرایش رایانه‌ای سعید احمدی ۶ پنج‌شنبه ۲۳/۰۱/۱۳۹۷ ۰۰۰ر۴۶۰

پست های توصیه شده