دورۀ مبانی ویراستاری   __ برخط

مدرس: مهدی قنواتی

شروع دوره: ۶ دی ۱۴۰۰  |  ساعت ۱۷ تا ۱۹

۱۰ جلسه  |  هزینه ثبت‌نام ۸۹۰ هزارتومان

به قبول‌شدگان در آزمون پایانی گواهی مشترک پژوهشکده مطالعات ترجمه و انجمن صنفی ویراستاران داده می‌شود.

پست های توصیه شده