کارگاه مبانی نظری ترجمه ـــ برخط

مدرس: علی خزاعی‌فر

۵ جلسه  |  شروع کارگاه: ۱۱ دی ۱۴۰۰

شنبه‌ها و دوشنبه‌ها  |  ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

پیش‌نیاز: آشنایی با زبان انگلیسی و ترجمه

پست های توصیه شده