چهارمین جلسۀ سال ۱۳۹۹ کمیسیون امور ویرایشی انجمن صنفی ویراستاران، روز چهارشنبه ۱ مرداد، با حضور اعضای کمیسیون و با مدیریت خانم مقدسی، دبیر انجمن، در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه، که به منظور بررسی و هم‌فکری دربارۀ شیوۀ جذب ویراستاران برای همکاری در امور ویرایشی برگزار شده بود، مباحث متعددی مطرح شد، از جمله اینکه دربارۀ نحوۀ تهیۀ بانک اطلاعاتی ویراستاران و ثبت کردن میزان توانمندی آنان، برای دعوتشان به همکاری، گفت‌وگو شد و کاربرگه‌ای برای این منظور تهیه شد.
در این جلسه پیشنهاد شد که از متقاضیان همکاری با کمیسیون درخواست شود تا کاربرگه‌ها را پرکنند و اطلاعات آنها در کمیسیون ثبت شود و براساس توانمندی‌شان با آنان همکاری شود یا در صورتی که مراکزی اعلام نیاز کردند، آنان را معرفی کنیم. کمیسیون امور ویرایشی درصدد است ساختار مشخصی را مبتنی بر نظام دستیاری برای ویرایش کتاب‌ها و مقالاتی که به انجمن سپرده می‌شود تدوین کند و برای این منظور سه بخش را پیش‌بینی کرده است: گروهی که گفت‌وگوها و آزمون اولیه از ویراستاران را می‌گیرند، سرگروه‌ها که بر امر ویرایش ویراستاران نظارت دارند، ویراستاران دوم که نکات لازم را به ویراستاران اول آموزش می‌دهند. به این ترتیب، نیروهایی که با تمامی شقوق و انواع ویرایش آشنا نیستند، اگر بخواهند، می‌توانند توانمندی خود را ارتقا دهند. امید است این کمیسیون بتواند با ارتقای کیفی ویرایش کتاب‌ها و تدوین استانداردی برای ویرایش آثار تألیفی و ترجمه‌ای، موقعیت ویراستاران عضو این کمیسیون را تثبیت سازد. کسانی که مایل‌اند با این کمیسیون همکاری کنند، می‌توانند اطلاعات را از دبیرخانۀ انجمن دریافت کنند.
تلفن: ۶ -۸۸۵۵۴۶۱۴-۰۲۱

اعضای حاضر در این جلسه عبارت بودند از خانم‎‌ها: اثنی عشری، خرمایی، طهرانی، افتخاری، و ناظری.

پست های توصیه شده