دانشجویان دورۀ دوم آموزش ویرایش انجمن صنفی ویراستاران در تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۷ از چاپخانه واژه‌پرداز اندیشه، واقع در جاده دماوند دیدار کردند. این بازدید در آخرین جلسۀ درس «آشنایی با تولید کتاب» با تدریس دکتر رسولی و بخش عملی کلاس بود. در این جلسه دانشجویان همراه با دکتر جواد رسولی از بخش‌های این چاپخانه دیدن کردند.

نخست، آقای عقبایی از مسئولان چاپخانه، دربارۀ دستگاه‌های و فرایند چاپ کتاب در این چاپخانه اطلاعاتی داد و سپس دانشجویان بازدید خود را از بخش لیتوگرافی، که نخستین بخش چاپ کتاب است، آغاز کردند. پلیت (زینک) و دستگاه plate setter در لیتوگرافی به اعضا معرفی شد.

پس از آن، گروه وارد بخش بعدی، یعنی دستگاه‌های رنگ، شدند و دانشجویان نحوۀ کار این دستگاه‌ها را، اعم از دورنگ و چهاررنگ، مشاهده کردند.

آقای عقبایی در توضیحات خود به اندازه‌های متنوع فرم‌های کاغذ و قطع‌های مختلف کتاب اشاره کرد و دستگاه‌های چاپی را که برای هر فرم کاغذ استفاده می‌شود، به دانشجویان نشان داد.

یکی از بخش‌های چاپخانه بخشی بود که در آن فرم‌های چاپی را زیر اشعه و نور مستقیم قرار می‌دادند تا کارکنانِ ناظر کیفیت چاپ رنگ‌ها را بررسی کنند و چنانچه براثر تعداد چاپ بالا، تغییری در رنگ فرم‌ها به‌وجود آمده باشد، دستگاه را برای اصلاح آن تنظیم ‌کنند.

یکی از کارکنان دلسوز این چاپخانه، دستگاه کاغذتاکن را برای دانشجویان متوقف کرد، روکش محافظ آن را برداشت و سرعت آن را کم کرد تا طرز کارش را توضیح دهد. این دستگاه فرم هشت‌تایی کاغذ را در سه مرحله تا می‌کرد و به شکل هشت صفحه پشت سرهم در می‌آورد تا کتاب‌ها برای مراحل بعدی، یعنی مرحلۀ صحافی و برش سه‌لبه‌ای، آماده شوند.

پس از آن دانشجویان از بخش صحافی جلدهای سخت و نرم دیدن کردند و آقای عقبایی انواع صحافی را تشریح کرد.

در بخش صحافی، دانشجویان از دستگاه‌های کاملاً خودکار و پیشرفتۀ چسبِ صحافی و برش کتاب دیدن کردند.

در پایان، دکتر رسولی همراه با دانشجویان دوره دوم ویرایش، و آقای نصرتی و عقبایی عکسی به یادگار گرفتند.

نوشتۀ حامد حکیمی

پست های توصیه شده