کارگاه نگارش و ویرایش مقدماتی

مدرس: مهدی قنواتی

شروع کلاس‌ها: بهمن‌ماه ۱۳۹۹

شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها  |  ساعت ۱۸ تا ۲۰

با ارائه گواهینامه از انجمن صنفی ویراستاران

پست های توصیه شده