ششمین دورۀ جامع نگارش و ویرایش در اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
این دوره هفت‌ماهه است و هر سال یک‌بار برگزار می‌شود و شامل چند درس است. در این دوره، فراگیران درس‌های مبانی نظری در زبان فارسی، دستور خط فارسی، نشانه‌گذاری، ویرایش زبانی، عربی در فارسی، ویرایش استنادی و مرجع‌شناسی، ویرایش ترجمه، ویرایش رایانه‌ای، مبانی نشر و ویرایش، نمایه و ضبط اعلام را خواهند گذراند. در پایان هر درس آزمون همان درس برگزار می‌شود و فراگیرانی که در تمامی آزمون‌ها نمرۀ قبولی بگیرند در پایان دوره گواهی (با درج ریز نمرات) دریافت می‌کنند.
دوره‌های ویرایش انجمن ادامۀ دوره‌های جامع مرکز نشر دانشگاهی است که طی سال‌های گذشته با همراهی و حمایت معنوی مرکز نشر دانشگاهی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جهاد دانشگاهی و انجمن علمی زبان‌شناسی ایران برگزار شده است.
هدف از برگزاری این دوره پرورش ویراستارانی است که به شقوق متعدد ویرایش توجه کنند و ویرایش را صرفاً اصلاح رسم‌الخط و املای کلمات و نشانه‌گذاری تلقی نکنند. در این دوره ویراستاران با نشر نیز آشنا می‌شوند و ویرایش‌های زبانی، ترجمه، صوری، محتوایی و ساختاری، و استنادی را فرا خواهند گرفت.
طی دو سال اخیر، این دوره تماماً برخط (آنلاین) برگزار شده است، اما احتمالاً دورۀ ششم به دو شکل حضوری و برخط برگزار خواهد شد.
کمیسیون آموزش انجمن صنفی ویراستاران در تلاش است که دانش‌آموختگان برتر دوره‌های آموزشی را به ناشران و مراکز فرهنگی معرفی کند تا فرصت آموزش‌های تکمیلی و امکان اشتغال را برای آنان فراهم شود. همچنین این فراگیران با کمیسیون امور ویرایشی انجمن نیز همکاری خواهند داشت.
ثبت‌نام دورۀ جامع نگارش و ویرایش از ۱۰ اسفند آغاز شده است و متقاضیان حضور در این دوره می‌توانند از طریق یکی از پیام‌رسان‌های بله، تلگرام، واتسپ با شمارۀ ۰۹۳۹۶۵۴۴۷۹۸ با بخش آموزش ارتباط برقرار کنند و جزئیات ثبت‌نام را دریافت کنند.

پست های توصیه شده