سلسله‌ کارگاه‌های مهارت‌افزایی

سلسله‌ کارگاه‌های مهارت‌افزایی
رایگان، ویژۀ اعضای انجمن صنفی ویراستاران

کارگاه پنجم: پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۱ تا ۱۳
مدرس: جواد رسولی
برخط، در بستر وبینارپلاس
برای ثبت‌نام در این کارگاه، نام و نام خانوادگی و شمارۀ همراه خود را به شمارۀ روابط عمومی (۰۹۹۲۵۹۹۱۷۶۱) در تلگرام ارسال کنید.