جمعه ۲۱ اردیبهشت

تقدیر از پیش‌کسوتان ویرایش

ساعت ۱۰:۳۰ -۱۲: روبه‌روی شبستان، انتهای سالن کارنامۀ نشر، سرای اردیبهشت

با حضور استادان گرانقدر: جلال خالقی مطلق، سیروس پرهام، منوچهر انور، اسماعیل سعادت، ایران گرگین

 

پست های توصیه شده