بیست و هفتمین شمارهٔ خبرنامهٔ انجمن صنفی ویراستاران منتشر شد. در این شماره مطالبی دربارۀ دورۀ جامع نگارش و ویرایش، دورۀ جامع ویرایش متون کودک و نوجوان، گزارش کمیسیون‌ها و روابط عمومی، نکوداشت دکتر حسن انوری و برنامه‌های رادیو ویرایش آمده است.

متن کامل خبرنامه را اینجـــــا مطالعه کنید.

 

پست های توصیه شده