«ویرایش کتاب‌های کودک و نوجوان»
سخنانان: لیلا مکتبی‌فرد، مهتاب میناچی، مهدی قنواتی، فتح‌الله فروغی.

سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰
نمایشگاه بین‌ المللی کتاب تهران، شبستان، ورودی ۱۵، سرای اندیشه

پست های توصیه شده